Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 01 12 wytwarzanego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Data: 01.06.2021

Znak sprawy: ZUO/101/013/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, dalej: ustawa Pzp) na sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 01 12 wytwarzanego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Treść ogłoszenia oraz treść SWZ wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

01.06.2021 r. SWZ
typ: PDF, waga: 356.04 Kb
Załącznik_nr_2_do_SWZ UMOWA
typ: DOC, waga: 60.54 Kb
Załącznik_nr_5_do_SWZ RODO
typ: PDF, waga: 234.92 Kb
Załącznik_nr_6_do_SWZ OPZ
typ: PDF, waga: 139.75 Kb
Załącznik_nr_7_do_SWZ JEDZ
typ: ZIP, waga: 79.21 Kb
Załącznik_nr_8_do_SWZ WW
typ: DOC, waga: 23.45 Kb
NOWY Załącznik_nr_2_do_SWZ UMOWA
typ: PDF, waga: 283.51 Kb
26.07.2021- Wynik postępowania
typ: PDF, waga: 1.92 Mb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 01-06-2021
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 26-07-2021 14:37
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 01-06-2021 14:02