Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
1 ZUO/127/2021 Grzegorz Wołek Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Szczecinie usługa prawna zastępstwa procesowego zgodnie z rozporządzaniem
ZUO/127/2021
2 ZUO/120/2022 Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski z siedzibą w Szczecinie sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZUO 298 975,70 zł (brutto)
ZUO/120/2022
3 2022.11.25 Przemysław Śmietana z siedzibą w Szczecinie przygotowanie opinii 12 000,00 zł (brutto)
4 2022.11.17 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Mikołaj Pinecki z siedzibą w Witowie usługa magnesowania, oczyszczania złomu stalowego powstałego w procesie spalania odpadów 57 654,00 zł (brutto)
ZUO/124/2022
5 2022.11.15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1z siedzibą w Szczecinie darowizna 2 000,00 zł (brutto)
ZUO/121/2022
6 2022.10.27 EDU Alicja Kurek z siedzibą w Szczecinie sukcesywna, codzienna dostawa posiłków regeneracyjnych 78 360,00 zł (brutto)
ZUO/118/2022
7 2022.10.17 Endress + Hauser Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zakup i dostawa części zamiennych w postaci elektrod pomiarowych pH, kabli pomiarowych oraz zestawów naprawczych armatury 16 771,04 euro (netto)
ZUO/114/2022
8 2022.10.11 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie przyznanie środków finansowych z rezerwy KFS na kształcenie ustawiczne pracowników 37 440,00 zł ZUO/117/2022
9 2022.10.05 Remark - Keyser Sp. z o.o. z siedzibą w Batorowie zakup i dostawa wkładów filtracyjnych kieszeniowych do czerpni powietrza pierwotneg 28 778,31 zł (brutto)
ZUO/116/2022
10 2022.10.05 Tradea Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie udostępnienia jednostki grafikowej 500,00 zł (netto)
U_JG_3/2022; w ZUO nr ZUO/115/2022
11 2022.09.30 H2O System Anna Góra z siedzibą w Szczecinie utrzymanie czystości w galerii i hali bunkra 59 040,00 zł (brutto)
ZUO/113/2022
12 2022.09.23 Rialex Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich dostawa kabli zasilających chwytaki 10 935,17 euro (brutto)
ZUO/112/2022
13 2022.09.12 AG IT Project s.c z siedzibą w Borkach dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 17 544,72 zł (brutto)
ZUO/111/2022
14 2022.09.06 Zenex Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie naprawa, modernizacja i uruchomienie baterii kondensatorów rozdzielnicy 66 666,00 zł (brutto)
ZUO/106/2022
15 2022.09.05 Technologia Plus Bartosz Błaszczyk z siedzibą w Odolanowie dostawa, montaż układu klimatyzacji w rozdzielni elektrycznej 30 830,20 zł (brutto)
ZUO/105/2022
16 2022.08.29 Turbo Blower Service Rafał Nurkiewicz dostawa oraz montaż grzałek w osuszaczach absorpcyjnych 68 880 zł (brutto)
ZUO/104/2022
17 2022.08.22 POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie badanie i ocena sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 31 980 zł (brutto)
ZUO/103/2022
18 2022.08.18 Zakład Usługowo Handlowy Elwiko Stanisław Dropik z siedzibą w Szczecinie przegląd specjalny 2 suwnic pracujących w bunkrze odpadów 47 478 zł (brutto)
ZUO/102/2022
19 2022.08.16 AMG Armatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu zakup i dostawa fabrycznie nowych części zamiennych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej 24 857,07 zł (brutto)
ZUO/99/2022
20 2022.08.12 Proauto Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie sukcesywna dostawa smarów i olejów do konserwacji maszyn i urządzeń 255 700,52 zł (brutto)
ZUO/100/2022
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 27-01-2022
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 27-01-2022