Udostępnianie informacji niezamieszczonej w BIP

wnioski o informacje

2016-05-24 10:22:12

Odpowiedż na złożony wniosek o dostęp do informacji publicznej realizowana jest w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie może być ona udostępniona w ww. terminie, wówczas Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie informuje o przyczynach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od nia złożenia wniosku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, nr 112, poz 1198)

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 24-05-2016
Zaktualizowal(a): Aneta Dzyganowicz
Ostatnia aktualizacja: 24-05-2016