Przedmiot działania

Podstawowym zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
b) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
c) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z.)
d) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
e) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
f) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
g) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
h) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
i) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)
j) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 47.77.Z)
k) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
l) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
n) pozostałe pozaszkolne formy edukacji nigdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B)
2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeśli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań przedsiębiorstwa, w szczególności służy poprawie efektywności wykorzystania majątku.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 08-06-2011
Wprowadzil(a): Aneta Dzyganowicz
Data wprowadzenia: 08-06-2011 10:04
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 13-11-2018 09:39
Liczba odwiedzin: 9794