Komunikaty

Nowe zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 i 2019 rok

2019-01-30 13:46:29

 

ZAPROSZENIE

Rada Nadzorcza Spółki

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2018 i rok 2019 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Przewidywany termin rozpoczęcia badania 15.02.2019 r.

Warunki badania sprawozdania finansowego:

1)  Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2)    Badanie należy przeprowadzić w siedzibie spółki

3)   Biegły rewident musi być wpisany do rejestru biegłych rewidentów - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

4  Biegły rewident musi być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

5)    Przedłożenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 powinno nastąpić do dnia 20 marca 2019 r., a za rok 2019 do dnia 20 marca 2020 r.


Oferty zawierające:

1)    Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

2)    Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

3)    Cenę brutto za wykonanie usługi

4)    Oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszące 30 dni

należy składać do dnia 08.02.2019 r. listownie lub osobiście pod adresem:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019”.

Rada Nadzorcza dokona otwarcia i oceny ofert na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz dokona wyboru oferty. 

Dodatkowych informacji udziela Rafał Zaczyk- Główny Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych pod nr tel. 91 50 66 200.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok- Unieważniono

2019-01-23 09:48:06

 

ZAPROSZENIE

Rada Nadzorcza Spółki

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2018 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych


Przewidywany termin rozpoczęcia badania 15.02.2019 r.


Warunki badania sprawozdania finansowego:

1)  Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem z badania tego sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 65 ustawy o rachunkowości

2)    Badanie należy przeprowadzić w siedzibie spółki

3)  Biegły rewident musi być wpisany do rejestru biegłych rewidentów – przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

4)  Biegły rewident musi być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych- przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

5)    przedłożenie opinii i raportu z badania powinno nastąpić do dnia 20 marca 2019 r.


Oferty zawierające:

1)    Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

2)    Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

3)    Cenę brutto za wykonanie usługi

4)    Oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszące 30 dni


należy składać do dnia 06.02.2019 r. listownie lub osobiście pod adresem:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie sprawozdania finansowego za rok 2018”.

Termin przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania do dnia 20 marca 2019 r.


Rada Nadzorcza dokona otwarcia i oceny ofert na posiedzeniu Rady Nadzorczej i dokona wyboru oferty najlepiej spełniającej cele postępowania. 


Dodatkowych informacji udziela Rafał Zaczyk -Główny Specjalista ds. Organizacyjno- Prawnych pod nr tel. 91 50 66 200.

 

 

 

                                                               

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

2015-07-30 22:44:59

 Informuje, że solidarna odpowiedzialność Inwestora na mocy art. 6471 § 5 k.c obejmuje wyłącznie podwykonawców zatwierdzonych oficjalnie przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Sprawdź czy jesteś na liście oficjalnych podwykonawców:
1. Polteron Firma Inżynieryjna SP. z o.o.
2. Rafako S.A.
a) Hitachi Power Europe Services GmbH (MH Power Systems Europe Service GmbH)
b) Steelcon A/S
c) Luehr Filter GmbH & Co.KG:
                  1) Stahlbau Lüttewitz GmbH
a) Przedsiębiorstwo Modernizacji i Urządzeń Energetycznych REMAK S.A.
b) Veolia Water Technologies Sp. z o.o.
c) Calderys Austria GmbH Sp. z o.o.:
    1)  Izomar- Polref Sp. z o.o.
d) Elmiko Sp. z o.o.
e) Aurex LPG Sp. z o.o.
f) Plasticon Poland S.A.
g) OMC Envag Sp. z o.o.
h) Weber Polska Sp. z o.o. 
3. Fotokart Sp. z o.o.
4. GH Intertech Sp. z o.o./ GH cranes
5. Ekol spol. s.r.o. Brno Czechy
a) Energika Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Sp. Jawna
6. Carboma s.c.
7. Formopex Sp. z o.o.
a) P.B.M. Eko-Montex Sp. z o.o.
8. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych Dźwigpol S.A.
9. Elsta Sp. z o.o.
a) Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt Kraków S.A.
b) Energotest Sp. z o.o.
c) ControlTec Sp. z o.o.
10. Elektromont S.A.
11. Gardner Denver Polska Sp. z o.o. (wcześniej CompAir Sp. z o.o.)
a) Ewa Gazowska PHU Instal
12. Viessmann Sp. z o.o.
13. Frutiger Polska Sp. z o.o.
14. Tamtron S.A.
15. Konsorcjum Elektromontaż Gdańsk S.A. & ControlTec Sp. z o.o.
a) Siemens Sp. z o.o.
b) Fotokart Sp. z o.o.
c) Wikbau Sp. z o.o.
d) Elektromont S.A.
e) Elektromax Sp. z o.o.
16. New Energy Transfer S.A.
17. Morkosz Sp. z o.o.
18. Jerzy Panasiuk Luxor Maszyny do odpadów
19. Łukasz Łagoda Fretless PHU:
             a) Geonova Bartosz Woźniczko
             b) GS Klima
20. Adam Rusiecki PUH Rusiecki
21. Drogbud Sp. z o.o.
22. Seen Technologie Sp. z o.o.
23. Menard Sp. z o.o.
24. H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy
25. Termika Sp. z o.o.
26. HK Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
27. Ekotechnika Plus Sp. z o.o.
             a) MW DACH Sp. z o.o.
28. BBK Sp. z o.o.
29. MK Galicja Sp. z o.o.
30. Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. komandytowa
30. Projekt System P.U.H. Tomasz Chyb
31. EnergoPL Sp. z o.o.
32. Gotech Sp. z o.o.
33. Pyronova IS Polska Sp. z o.o.
34. Aqua seen
35. Konsorcjum Green Proces Sp. z o.o. & Powerstone Sp. z o.o. 
36. Ciroco Sp. z o.o.
37. PPH Atest Ryszard Olejnicki
38. Ventosystem

 
__________________________________________________________________________________
 
Zgodnie z art. 647 § 5 k.c. „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. Przepis ten z mocy prawa rozszerza więc odpowiedzialność inwestora, obejmując jej zakresem zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo iż odpowiedzialność taka wynika z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, której inwestor nie jest stroną.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Paweł Teszner
Data wytworzenia: 30-07-2015
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 30-01-2019