Komunikaty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

2022-05-31 09:04:16

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Rada Nadzorcza Spółki Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usług przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 i rok 2023 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Biegły rewident musi być wpisany do rejestru biegłych rewidentów - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu.
 3. Biegły rewident musi być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu.
 4. Przedłożenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 powinno nastąpić do dnia 20 marca 2023 r., a za rok 2023 do dnia 20 marca 2024 r.

Oferty zawierające:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Opis dotychczasowego doświadczenia oraz wykaz podmiotów, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat.
 3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 4. Cenę netto i należny podatek VAT  za wykonanie usługi.
 5. Oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszące 30 dni.


należy składać do dnia 30 czerwca 2022 r. listownie lub osobiście pod adresem:

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin z  dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023”.
 • Kryteriami oceny oferty będą cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 • Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Witkowska – Specjalista ds. organizacyjno-prawnych pod nr tel. 91 50 66 205.

 

Nowe zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 i 2019 rok

2019-01-30 13:46:29

 

ZAPROSZENIE

Rada Nadzorcza Spółki

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2018 i rok 2019 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Przewidywany termin rozpoczęcia badania 15.02.2019 r.

Warunki badania sprawozdania finansowego:

1)  Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2)    Badanie należy przeprowadzić w siedzibie spółki

3)   Biegły rewident musi być wpisany do rejestru biegłych rewidentów - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

4  Biegły rewident musi być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

5)    Przedłożenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 powinno nastąpić do dnia 20 marca 2019 r., a za rok 2019 do dnia 20 marca 2020 r.


Oferty zawierające:

1)    Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

2)    Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

3)    Cenę brutto za wykonanie usługi

4)    Oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszące 30 dni

należy składać do dnia 08.02.2019 r. listownie lub osobiście pod adresem:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019”.

Rada Nadzorcza dokona otwarcia i oceny ofert na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz dokona wyboru oferty. 

Dodatkowych informacji udziela Rafał Zaczyk- Główny Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych pod nr tel. 91 50 66 200.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok- Unieważniono

2019-01-23 09:48:06

 

ZAPROSZENIE

Rada Nadzorcza Spółki

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2018 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych


Przewidywany termin rozpoczęcia badania 15.02.2019 r.


Warunki badania sprawozdania finansowego:

1)  Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem z badania tego sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 65 ustawy o rachunkowości

2)    Badanie należy przeprowadzić w siedzibie spółki

3)  Biegły rewident musi być wpisany do rejestru biegłych rewidentów – przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

4)  Biegły rewident musi być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych- przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

5)    przedłożenie opinii i raportu z badania powinno nastąpić do dnia 20 marca 2019 r.


Oferty zawierające:

1)    Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

2)    Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

3)    Cenę brutto za wykonanie usługi

4)    Oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszące 30 dni


należy składać do dnia 06.02.2019 r. listownie lub osobiście pod adresem:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie sprawozdania finansowego za rok 2018”.

Termin przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania do dnia 20 marca 2019 r.


Rada Nadzorcza dokona otwarcia i oceny ofert na posiedzeniu Rady Nadzorczej i dokona wyboru oferty najlepiej spełniającej cele postępowania. 


Dodatkowych informacji udziela Rafał Zaczyk -Główny Specjalista ds. Organizacyjno- Prawnych pod nr tel. 91 50 66 200.

 

 

 

                                                               

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

2015-07-30 22:44:59

 Informuje, że solidarna odpowiedzialność Inwestora na mocy art. 6471 § 5 k.c obejmuje wyłącznie podwykonawców zatwierdzonych oficjalnie przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Sprawdź czy jesteś na liście oficjalnych podwykonawców:
1. Polteron Firma Inżynieryjna SP. z o.o.
2. Rafako S.A.
a) Hitachi Power Europe Services GmbH (MH Power Systems Europe Service GmbH)
b) Steelcon A/S
c) Luehr Filter GmbH & Co.KG:
                  1) Stahlbau Lüttewitz GmbH
a) Przedsiębiorstwo Modernizacji i Urządzeń Energetycznych REMAK S.A.
b) Veolia Water Technologies Sp. z o.o.
c) Calderys Austria GmbH Sp. z o.o.:
    1)  Izomar- Polref Sp. z o.o.
d) Elmiko Sp. z o.o.
e) Aurex LPG Sp. z o.o.
f) Plasticon Poland S.A.
g) OMC Envag Sp. z o.o.
h) Weber Polska Sp. z o.o. 
3. Fotokart Sp. z o.o.
4. GH Intertech Sp. z o.o./ GH cranes
5. Ekol spol. s.r.o. Brno Czechy
a) Energika Małgorzata Szamałek Zbigniew Szamałek Sp. Jawna
6. Carboma s.c.
7. Formopex Sp. z o.o.
a) P.B.M. Eko-Montex Sp. z o.o.
8. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych Dźwigpol S.A.
9. Elsta Sp. z o.o.
a) Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt Kraków S.A.
b) Energotest Sp. z o.o.
c) ControlTec Sp. z o.o.
10. Elektromont S.A.
11. Gardner Denver Polska Sp. z o.o. (wcześniej CompAir Sp. z o.o.)
a) Ewa Gazowska PHU Instal
12. Viessmann Sp. z o.o.
13. Frutiger Polska Sp. z o.o.
14. Tamtron S.A.
15. Konsorcjum Elektromontaż Gdańsk S.A. & ControlTec Sp. z o.o.
a) Siemens Sp. z o.o.
b) Fotokart Sp. z o.o.
c) Wikbau Sp. z o.o.
d) Elektromont S.A.
e) Elektromax Sp. z o.o.
16. New Energy Transfer S.A.
17. Morkosz Sp. z o.o.
18. Jerzy Panasiuk Luxor Maszyny do odpadów
19. Łukasz Łagoda Fretless PHU:
             a) Geonova Bartosz Woźniczko
             b) GS Klima
20. Adam Rusiecki PUH Rusiecki
21. Drogbud Sp. z o.o.
22. Seen Technologie Sp. z o.o.
23. Menard Sp. z o.o.
24. H.K. Produkcyjny Ośrodek Maszynowy
25. Termika Sp. z o.o.
26. HK Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
27. Ekotechnika Plus Sp. z o.o.
             a) MW DACH Sp. z o.o.
28. BBK Sp. z o.o.
29. MK Galicja Sp. z o.o.
30. Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. komandytowa
30. Projekt System P.U.H. Tomasz Chyb
31. EnergoPL Sp. z o.o.
32. Gotech Sp. z o.o.
33. Pyronova IS Polska Sp. z o.o.
34. Aqua seen
35. Konsorcjum Green Proces Sp. z o.o. & Powerstone Sp. z o.o. 
36. Ciroco Sp. z o.o.
37. PPH Atest Ryszard Olejnicki
38. Ventosystem

 
__________________________________________________________________________________
 
Zgodnie z art. 647 § 5 k.c. „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę”. Przepis ten z mocy prawa rozszerza więc odpowiedzialność inwestora, obejmując jej zakresem zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo iż odpowiedzialność taka wynika z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, której inwestor nie jest stroną.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Paweł Teszner
Data wytworzenia: 30-07-2015
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 31-05-2022