Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego poniżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawa worków filtracyjnych kompatybilnych z zabudowanym filtrem workowym linii nr 1 oraz ich wymiana w IOS.

Data: 10.08.2023

Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.017.2023.GT

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawa worków filtracyjnych kompatybilnych z zabudowanym filtrem workowym linii nr 1 oraz ich wymiana w Instalacji Oczyszczania Spalin Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie".


Treść ogłoszenia oraz treść SWZ wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

UWAGA!!
W niniejszym postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę
w formie/postaci elektronicznej.

Oferta musi być podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta musi być zaszyfrowana i złożona za pomocą skrzynki elektronicznej na adres: przetargi@zuo.szczecin.pl

Sposób składania ofert, w tym metoda ich zaszyfrowania,
zostały szczegółowo opisane w postanowieniach SWZ - Rozdział XIII i XVII.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
typ: PDF, waga: 235.26 Kb
SWZ
typ: PDF, waga: 307.77 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 10-08-2023
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 17-08-2023 13:02
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 10-08-2023 14:23