Wykonanie usługi przeglądu okresowego turbozespołu (turbiny parowej i generatora) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Data: 02.06.2021
Znak sprawy: ZUO/101/014/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, dalej: ustawa Pzp) na wykonanie usługi przeglądu okresowego turbozespołu (turbiny parowej i generatora) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Treść ogłoszenia oraz treść SWZ wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

02.06.2021 r.- SWZ
typ: PDF, waga: 297.56 Kb
Załącznik_nr_1_do_swz
typ: DOC, waga: 27.64 Kb
Załącznik_nr_2_do_swz
typ: PDF, waga: 298.31 Kb
Załącznik_nr_3_do_swz
typ: DOC, waga: 23.75 Kb
Załącznik_nr_4_do_swz
typ: DOC, waga: 19.75 Kb
Załącznik_nr_5_do_swz
typ: DOC, waga: 21.45 Kb
Załącznik_nr_6_do_swz
typ: DOC, waga: 20.59 Kb
Załącznik_nr_8_do_swz
typ: PDF, waga: 166.64 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 02-06-2021
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 25-06-2021 13:31
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 02-06-2021 13:37