Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
601 2015.01.30 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Ogłoszenie reklamowe 1230,00 zł (brutto) Faktura VAT nr: 4060005277
DE6 246 x 362 mm
Fakt Szczecin z dnia 30.01.215
602 2015.01.16 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 354,00 zł (brutto)  Bilety wstepu na musical Metro (6sztuk)
603 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 600,00 zł (brutto)  Bilety wstępu na koncert Symphonica (6 sztuk)
604 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 300,00 zł (brutto) Bilety wstępu na koncert Grupa Mocarta (6 sztuk) 
605 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 600,00 zł (brutto) Bilety wstępu na koncert Krystyna Janda - 6 sztuk
606 2015.01.15 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykulu promocyjnego na lamach kuriera szczecinskiego 3444,00 zł (brutto)
  • Kolor: full
  • Objętość: 50 modułów
  • Data druku: 30.01.2015
607 2015.01.14 Cumas Andrzej Pawlak Kompleksowa usługa serwisu informatycznego 1500 zł brutto
608 2015.01.08 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto) Emisja nr 24 z dnia 30.01.2015
Format DE6 246 x 362 mm
Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
Materiały do 15.01.2015
Płatnośc do: 13.02.2015
609 2015.01.01 -2015.03.31 Facebook Promocja postów na fanpage-u Ecogeneratora 737,15  Promocja postów na fanpage-u za I kwartał 2015 roku.
610 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie Umowa na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej Legalis 6494,40 zł brutto
611 2015 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szkół Wyzszych w Szczecinie Wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem opinii badanie pełne 55 zł/osoba
612 2015 Anmit S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski Zakup komputerów wraz z dostawą 34 271, 94 zł brutto
613 2015 ENEA Operator Sp. z o.o. Przyłączenie do sieci kwota szacunkowa 153 000 zł
614 2015 F.K.R. Elektroenergetyka Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wg. przygotowanej dokumentacji projektowej 5.950.000,00 zł (netto)
615 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Warunkowa umowa sprzedaży ciepła wg cen określonych przez Prezesa URE w taryfie dostawcy
616 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Przyłączenie ZTUO do sieci ciepłowniczej SEC Sp. z o.o. kwota szacunkowa 13 500 000 zł netto
617 2015 Cumas Andrzej Pawlak usługa serwisowa systemu informatycznego 1500 zł brutto
618 2014.12.12 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego na lamach Auto Świat 492,00 zł (brutto) Zlecenie nr 17125/Z/2014
nr wydania: 52/14
Emisja: 14.12.2014
Format: 1/2 poziom - dod. magazynowy
Termin płatności: przelew 14 dni
619 2014.12.09 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3444,00 zł (brutto) Kolor: full
Format: 50 modułow
Strona: 5 red.
Ilośc emisji: 1
Data druku: 19.12.2014
620 2014.12.09 Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Publikacja ogłoszenia w szczecińskim wydaniu Gazety Wybrczej 1230,00 zł (brutto) Oferta Podstawowa
Data emisji ogłoszenia: 20.12.2014
Format: 15m w wersji kolorowej
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 11-03-2021
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 11-03-2021