Rejestr zmian

Data aktualizacji Zaktualizował(a) Dokument
2024-02-01 14:15:26 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym
2024-02-01 11:14:21 Karolina Korzeniewska Zmodyfikowano treść zamówienia publiczne Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante- Wykonanie upgrade systemu DCS SPPA T-3000 z wersji 7 SP4 do wersji 9.2, zakup brakujących licencji systemowych, dostawa, montaż i uruchomienie sześciu nowych
2024-02-01 11:13:56 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante- Wykonanie upgrade systemu DCS SPPA T-3000 z wersji 7 SP4 do wersji 9.2, zakup brakujących licencji systemowych, dostawa, montaż i uruchomienie sześciu nowych je
2024-02-01 11:13:34 Karolina Korzeniewska Dodano nowe zamówienie publiczne Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante- Wykonanie upgrade systemu DCS SPPA T-3000 z wersji 7 SP4 do wersji 9.2, zakup brakujących licencji systemowych, dostawa, montaż i uruchomienie sześciu nowych jednost
2024-01-29 13:59:55 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł na cykliczną usługę polegającą na dostarczeniu i podłączeniu obciążnicy do agregatu prądotwórczego diesla w ZTUO Szczecin
2024-01-24 13:21:47 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym
2024-01-18 09:51:35 Karolina Korzeniewska Zmodyfikowano treść zamówienia publiczne Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy na dostawę 2 szt. wymienników ciepła, do generatora turbozespołu, dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
2024-01-18 09:45:22 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy na dostawę 2 szt. wymienników ciepła, do generatora turbozespołu, dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
2024-01-18 09:44:50 Karolina Korzeniewska Dodano nowe zamówienie publiczne Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy na dostawę 2 szt. wymienników ciepła, do generatora turbozespołu, dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
2024-01-15 14:01:08 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym
2024-01-15 13:46:06 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO s
2024-01-12 13:07:48 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym
2024-01-10 12:25:45 Karolina Korzeniewska Zmodyfikowano treść zamówienia publiczne Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł na cykliczną usługę polegającą na dostarczeniu i podłączeniu obciążnicy do agregatu prądotwórczego diesla w ZTUO Szczecin
2024-01-10 12:25:33 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł na cykliczną usługę polegającą na dostarczeniu i podłączeniu obciążnicy do agregatu prądotwórczego diesla w ZTUO Szczecin
2024-01-10 12:25:27 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł na cykliczną usługę polegającą na dostarczeniu i podłączeniu obciążnicy do agregatu prądotwórczego diesla w ZTUO Szczecin
2024-01-10 12:25:19 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł na cykliczną usługę polegającą na dostarczeniu i podłączeniu obciążnicy do agregatu prądotwórczego diesla w ZTUO Szczecin
2024-01-10 12:25:11 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł na cykliczną usługę polegającą na dostarczeniu i podłączeniu obciążnicy do agregatu prądotwórczego diesla w ZTUO Szczecin
2024-01-10 12:24:57 Karolina Korzeniewska Dodano nowe zamówienie publiczne Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł na cykliczną usługę polegającą na dostarczeniu i podłączeniu obciążnicy do agregatu prądotwórczego diesla w ZTUO Szczecin
2024-01-10 12:22:33 Katarzyna Witkowska Dodano plik do zamówienia publicznego Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych
2024-01-10 11:56:08 Katarzyna Witkowska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO s
2024-01-10 11:53:54 Katarzyna Witkowska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO s
2024-01-08 15:23:55 Katarzyna Witkowska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO s
2024-01-04 12:54:38 Katarzyna Witkowska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł na opracowanie koncepcji wraz z przygotowaniem wniosku o określenie warunków przyłączeniowych oraz PFU
2024-01-03 15:07:23 Katarzyna Witkowska Zaktualizowano plik w zamówieniu publicznym Postępowanie o charakterze konkursu ofert pn.: Sprzedaż metali żelaznych, złomu stalowego i niestalowego.
2024-01-03 15:07:01 Katarzyna Witkowska Zaktualizowano plik w zamówieniu publicznym Postępowanie o charakterze konkursu ofert pn.: Sprzedaż metali żelaznych, złomu stalowego i niestalowego.
« wstecz 1 2 3 4 ... 260 261 262 263 dalej »