Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
981 2015 ENEA Operator Sp. z o.o. Przyłączenie do sieci kwota szacunkowa 153 000 zł
982 2015 F.K.R. Elektroenergetyka Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wg. przygotowanej dokumentacji projektowej 5.950.000,00 zł (netto)
983 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Warunkowa umowa sprzedaży ciepła wg cen określonych przez Prezesa URE w taryfie dostawcy
984 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Przyłączenie ZTUO do sieci ciepłowniczej SEC Sp. z o.o. kwota szacunkowa 13 500 000 zł netto
985 2015 Cumas Andrzej Pawlak usługa serwisowa systemu informatycznego 1500 zł brutto
986 2014.12.12 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego na lamach Auto Świat 492,00 zł (brutto) Zlecenie nr 17125/Z/2014
nr wydania: 52/14
Emisja: 14.12.2014
Format: 1/2 poziom - dod. magazynowy
Termin płatności: przelew 14 dni
987 2014.12.09 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3444,00 zł (brutto) Kolor: full
Format: 50 modułow
Strona: 5 red.
Ilośc emisji: 1
Data druku: 19.12.2014
988 2014.12.09 Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Publikacja ogłoszenia w szczecińskim wydaniu Gazety Wybrczej 1230,00 zł (brutto) Oferta Podstawowa
Data emisji ogłoszenia: 20.12.2014
Format: 15m w wersji kolorowej
989 2014.12.08 Stowarzyszenie Ulice Basketu z siedzibą w Szczecinie, ul. Przewiewna 25, 70-731 Szczecin Umowa o współpracę promocyjną 10,000 zł (brutto) W ramach umowy Stowarzyszenie zobowiazuje się do świadczenia na rzecz Partnera (ZUO Sp. z o.o.) usług promocyjnych objętych pakietem Bombardier Basic Plus, związanym z programem szkolenia koszykarskiego Bombardier Basketball Team i stanowiącym autorski projekt Stowarzyszenia. 
Termin platności: 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
990 2014.11.26 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego 6.211,00 zł (brutto) Produkt: MM, Głos Stargardzki, Głos nad Morzem, Głos Szczecina
Rozmiar: 1 strona
Termin realizacji: 18.12.2014  i 19.12.2014
991 2014.11.26 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorowanego na Gs24.pl 61,50 zł (brutto)  Termin realizacji: 1-31.12.2014
992 2014.11.24 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3444,00 zł (brutto) Data druku: 28.11.2014
Ilość emisji : 1
Strona/dział: 7
Format: 50 modułów
993 2014.11.20 Klub Sportowy Arkonia, ul. Arkońska (Stadion), UP Szczecin 43 Dofinansowanie Floating Arena Cup 2014 6150,00 zł (brutto)  
994 2014.11.13 ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa Zakup bonów towarowych jako nagrody w konkursie na facebooku - projekt kartki świątecznej 2000,00 zł (brutto)  
995 2014.11.13 Wydawnictwo Prestiż, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin Zamieszczenie w czasopiśmie Prestiż reklamy towarów lub usług kupującego 2091,00 zł (brutto) Reklama o powierzchni 1 strony
Ilośc numerów pisma - 1
Termin płatności: 10 dni od daty wystawienia faktury
996 2014.11.13 Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Publikacja ogłoszenia 1843,77 zł (brutto) Wydanie szczecińskie Gazety Wyborczej - wydanie główne
Data emisji: 21.11.2014
Format: 15 modułów 5x3
Wersja: kolor
997 2014.11.01 -2014.12.31 Facebook Promocja postów na fanpage-u Ecogeneratora 552,42 zł (brutto)  
998 2014,12.02 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Reklama internetowa na stronie Gs24.pl i mmszczecin.pl 984,00 zł (brutto) Termin realizacji: 17-24.12.2014
Liczba powtórzeń: 50 tys. odsłon
Rozmiar: Toplayer
999 2012.12.18 Komplex PPOŻ BHP s.c. z siedzibą w Szczecinie dostawa i wykonanie usług konserwacji i przeglądów podręcznego sprzętu ppoż. 45.024,15 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/144/2019
1000 20.12.2021 Tradea Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie wykonanie w imieniu ZUO obowiązków raportowania Danych Transakcyjnych 2 400 zł (netto)
ZUO/137/2021
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024