Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
961 2015.02.17 Grupa RMF Sp. z o.o. Emisja spotów radiowych na antenie radia RMF 10285,26 zł (brutto) Spot 30 sek. : 10 spotów / dzień 
Maj - 120, termin : 20 - 31.05.2015
Czerwiec - 100 emisji, termin 01 - 10.06.2015
Wrzesień - 150 emisji, termin 16 - 30. 09.2015

Spot 60 sek. - 10 spotów, 2 x dziennie, 2 tygodnie
Termin: 04 - 08.05.2015

962 2015.02.09 Kancelaria Audytorska Maria Frankel z siedzibą w Szczecinie Przeprowadzenie badania sprawozdania finasowego za rok 2014 wraz z wydaniem opinii 4500 zł netto
963 2015.02.09 Bartosz Kucharski KLAWO! Zoom na Szczecin 13.284,00 zł (brutto)  Zamieszczenie w wydawnictwie "Zoom na Szczecin" (na jednej stronie wydawnictwa) materiałow promocyjnych dotyczących działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie,dot. tematyki Ecogeneratora
964 2015.02.09 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykulu promocyjnego na lamach kuriera szczecinskiego 3075,00 zł (brutto)
 • Kolor: full
 • Rozmiar: 50 modułów
 • Strona/dział: prawa
 • ilośc emisji: 1
 • Data druku: 20.02.2015
965 2015.02.04 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto)
 • Wydanie nr 42/15;
 • Emisja 20.02.2015;
 • Format: DE6 246 x 362 mm
 • Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
966 2015.02.02 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa Usługi reklamowe 61,50 zł (brutto)  F-ra VAt nr: 00258F1508S01
Artykuł sponsorowany- Głos- Dziennik Pomorza - online GS24.pl
967 2015.01.31. Sczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie umowa o przyłączenie źródła ciepła do sieci ciepłowniczej 16 605 000, 00 zł brutto
968 2015.01.31 Sczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie Warunkowa umowa sprzedaży ciepła wg cen określonych w zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie Dostawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-12 w zakresie maksymalnej ceny ciepła w rozumieniu Umowy
969 2015.01.30 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Ogłoszenie reklamowe 1230,00 zł (brutto) Faktura VAT nr: 4060005277
DE6 246 x 362 mm
Fakt Szczecin z dnia 30.01.215
970 2015.01.16 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 354,00 zł (brutto)  Bilety wstepu na musical Metro (6sztuk)
971 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 600,00 zł (brutto)  Bilety wstępu na koncert Symphonica (6 sztuk)
972 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 300,00 zł (brutto) Bilety wstępu na koncert Grupa Mocarta (6 sztuk) 
973 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 600,00 zł (brutto) Bilety wstępu na koncert Krystyna Janda - 6 sztuk
974 2015.01.15 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykulu promocyjnego na lamach kuriera szczecinskiego 3444,00 zł (brutto)
 • Kolor: full
 • Objętość: 50 modułów
 • Data druku: 30.01.2015
975 2015.01.14 Cumas Andrzej Pawlak Kompleksowa usługa serwisu informatycznego 1500 zł brutto
976 2015.01.08 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto) Emisja nr 24 z dnia 30.01.2015
Format DE6 246 x 362 mm
Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
Materiały do 15.01.2015
Płatnośc do: 13.02.2015
977 2015.01.01 -2015.03.31 Facebook Promocja postów na fanpage-u Ecogeneratora 737,15  Promocja postów na fanpage-u za I kwartał 2015 roku.
978 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie Umowa na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej Legalis 6494,40 zł brutto
979 2015 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szkół Wyzszych w Szczecinie Wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem opinii badanie pełne 55 zł/osoba
980 2015 Anmit S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski Zakup komputerów wraz z dostawą 34 271, 94 zł brutto
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024