Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługi serwisowania urządzeń- czterech analizatorów MCS100E firmy SICK

Data: 28.08.2018
Znak sprawy: ZUO/101/016/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:"Świadczenie usług serwisowania urządzeń - czterech analizatorów MCS firmy SICK wraz z urządzeniami przynależnymi w szczególności przeglądów okresowych, dokonywania napraw oraz wymiany części wraz z zapewnieniem części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się."

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączonych plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 28-08-2018
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 28-08-2018 11:35
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 26-10-2018 13:20