Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy- dostawa pompy PZ wody zasilającej kocioł parowy, dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Data: 12.10.2023
Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.021.2023.AJ

Ogłoszenie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę pompy PZ wody zasilającej kocioł parowy, dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.


Treść Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy znajduje się w załączonym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 12-10-2023
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 12-10-2023 13:08
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 12-10-2023 13:09