Zakup i dostawa reagentów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Data: 27.09.2023
Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.100.007.2023.ML

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa reagentów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia, poniżej link:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f8f3c97-5b81-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 27-09-2023
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 27-09-2023 09:41