Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 01 12 (żużle i popioły inne niż wymienione w 19 01 11*) wytwarzanego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie sp. z o.o.

Data: 20.09.2023
Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.100.006.2023.ML

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadu o kodzie 19 01 12 (żużle i popioły inne niż wymienione w 19 01 11*) wytwarzanego przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia, poniżej link:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1a2f3bf-5602-11ee-9aa3-96d3b4440790
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 20-09-2023
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 20-09-2023 12:40
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 20-09-2023 13:28