Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy- wykonanie i dostawa worków filtracyjnych kompatybilnych z zabudowanym filtrem workowym linii nr 1 oraz ich wymiana w Instalacji Oczyszczania Spalin w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Data: 17.08.2023
Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.018.2023.GT

Ogłoszenie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie i dostawę worków filtracyjnych kompatybilnych z zabudowanym filtrem workowym linii nr 1 oraz ich wymiana w Instalacji Oczyszczania Spalin w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Treść Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy znajduje się w załączonym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 17-08-2023
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 17-08-2023 13:23
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 17-08-2023 13:24