Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy-usługa uzupełnienia ubytków wymurówki kotłów OSr-34 linii nr 1 i 2 betonem ognioodpornym oraz usunięcie całej wypalonej wełny izolującej miejsca kompensacji i zamontowanie nowej na terenie ZUO

Data: 10.07.2023
Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.101.016.2023.AJ

Ogłoszenie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych, realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę uzupełnienia ubytków wymurówki kotłów OSr-34 linii nr 1 i 2 betonem ognioodpornym oraz usunięcie całej wypalonej wełny izolującej miejsca kompensacji i zamontowanie nowej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Treść Ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy znajduje się w załączonym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 10-07-2023
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 10-07-2023 15:05
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 10-07-2023 15:06