Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
1041 11.03.2024 Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zagospodarowanie w procesie przetwarzania odpadów 7 695 000,00 zł brutto GT.277.522.2024; w ZUO nr: ZUO/19/2024
1042 11.01.2024 GSG Kancelaria Radców Prawnych Goch Sobańska i Partnerzy Sp. k z siedzibą w Szczecinie Świadczenie usług podatkowych 30 996,00 zł brutto ZUO/10/2024
1043 10.10.2023 EDU Alicja Kurek z siedzibą w Szczecinie sukcesywna, codzienna dostawa posiłków regeneracyjnych 105 006,00 zł (brutto)
ZUO/118/2023
1044 10.05.2024 ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Wykonanie rocznego kontrolnego pomiaru AST dla dwóch systemów ciągłego monitoringu emisji substancji do powietrza oraz parametrów spalin wraz z badaniem funkcjonalności na każdej z dwóch linii spalania odpadów komunalnych nr 1 i 2 71 340,00 zł brutto ZUO/45/2024
1045 10.05.2024 PPU Eljot Jacek Jurkiewicz Włodzimierz Lewandowski Sp.j. z siedzibą w Frydrychowie Wykonanie_koncepcji_projektowej 44 280,00 zł brutto ZUO/36/2024
1046 09.10.2023 Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie świadczenie usług promocyjno-reklamowych podczas VII Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego 6 088,50 zł (brutto)
ZUO/125/2023
1047 09.01.2024 Skuma Marcin Skurka Sp. k z siedzibą w Policach Sukcesywna dostawa reagentów 64 575,00 zł brutto ZUO/3/2024
1048 08.12.2023 Stockmeier Chemia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu sukcesywna dostawa reagentów 1 258 290,00 zł (brutto)
ZUO/151/2023
1049 08.11.2023 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie określenie warunków i zasad sprzedaży energii na podstawie ilości energii wynikających z danych ilościowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD
191/SPAK/2023; w ZUO nr ZUO/142/2023
1050 08.04.2024 Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan z siedzibą w Szczecinie Darowizna 8 000,00 zł brutto ZUO/23/2024
1051 08.02.2024 Eve Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Natolinie Dostarczenie i obciążenie agregatu 33 210,00 zł brutto ZUO/13/2024
1052 08.01.2024 Messer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie Sukcesywna dostawa mieszaniny 40%H2 i He 16 789,95 zł brutto ZUO/1/2024
1053 06.11.2023 Attuario Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie Wyliczenie_rezerw_na_swiadczenia_pracownicze_odprawy_emerytalne__rentowe__nagrody_jubileuszowe__posmiertne__niewykorzystane_urlopy_dla_pracownikow 861,00 zł brutto
ZUO/140/2023
1054 06.05.2024 PUH Rusiecki Adam Rusiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb zgodnie z projektem Budowlano-Wykonawczym 4 858 500,00 zł brutto ZUO/41/2024
1055 05.08.2022 AFT Sp. z o.o. siedzibą w Suchym Lesie wykonanie i dostawa przepustnicy odcinającej kanał obejściowy spalin linii kotła parowego 61 377,00 zł brutto
ZUO/93/2022 
1056 05.03.2024 Mo-Bruk S.A. - Lider Konsorcjum z siedzibą w Niecew, EL-KAJO - Partner Konsorcjum z siedzibą w Bydgoszczy Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO 208 353,60 zł brutto ZUO/16/2024
1057 05.01.2024 Chemsol Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Sukcesywna_dostawa_reagentow 1 850 745,00 zł brutto ZUO/2/2024
1058 05.01.2024 GH Cranes Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku Naprawa_suwnic__dostawa_plaskownikow_oraz_wymiana_plaskownikow 135 300,00 zł (brutto)
ZUO/154/2023
1059 04.12.2023 Gift Serwis Piotr Milewski z siedzibą w Szczecinie zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy trójdzielnych oraz książkowych 17 619,75 zł (brutto)
ZUO/143/2023
1060 04.04.2024 OMC Envag sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Dostawa, instalacja oraz uruchomienie komputerów dla potrzeb ciągłego monitoringu spalin systemu CMES 136 800,60 zł brutto ZUO/25/2024
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024