Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
561 2015.05.26 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 116,39 zl Transakcja nr: 763665827082360-1323003
reklama w okresie od 22.05 do 25.05.2015
562 2015.05.20 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Porozumienie w sprawie współfinansowania wydarzenia 40.000,00 zł (brutto)
563 2015.05.18 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Ogłoszenie reklamowe na łamach Fakt 1230.00 zł (brutto) Faktura nr 4060006506
Termin platności: 01.06.2015
DE6 246x362 mm
Fakt Szczecin 112/15
z dn. 15.05.15
564 2015.05.18 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3075,00 zł (brutto) Faktura 00336215KS
Mutacja Główna 
Strona redakcyjna  VII,
Wydanie powszednie, 50 modułow,
Termin: zwykły
Termin płatności: 14 dni do 01.06.2015
565 2015.05.16 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 128,05 zł  Transakcja nr: 767539973361615-1307451
reklama w okresie od 13.05 - 15.05.2015
566 2015.05.15 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 77,21 zł Transakcja nr: 777242442391366-1305268
reklama za okres od 08.05 do 13.05.2015 
567 2015.05.11 Radisson Blu Hotel, Plac Rodła 10, Wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i zakwaterowanie dla gosci 33.640,00 zł  Koszty wynajmu sali, wyzywienia oraz zakwaterowania gosci w zwiazku z konferencją organizowaną wspolnie z UM pt: "Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK"
568 2015.05.09 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 91,95 zł Trancakcja nr: 770118723103734-1296107
za usługi reklamowe od 04.05 - 08.05.2015
569 2015.05.05 Studio Porada, Jacek Porada Zlecenie nr 3/2015 1950,00 zl (brutto) Zlecenie na produkcję 5 spotów o długości 60 sek i 1 spotu o długosci 30 sek.
570 2015.04.24 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 97,49 zł  Reklama w okresie: 20.04 - 23.04.2015
571 2015.04.23 Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. Targi Roślin i Architektury Krajobrazu MIASTO OGRÓD- Zielony Design 18.450,00 zł (brutto) Umowa nr 02/2015
Udział w targach w dniach 24-26.04.2015
572 2015.04.21 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bombardier Usługi promocyjne w ramach imprezy Bombardier Basketball Weekend 2015 3.000,00 zł (brutto)
573 2015.04.21 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama naFacebooku 130,51 zł  Reklama w okresie: 17.04 - 20.04.2015
574 2015.04.16 Polska Fundacja Ekologiczna w Szczecinie, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin Świadczenie usług promocyjnych w ramach udziału w organizowanym II Międzynarodowym Forum Ekologicznym 61.500,00 zł (brutto)  Forum Ekologiczne w Kołobrzegu w dniach 16-18 września 2015.
575 2015.04.15 Gmina Miasto Szczecin Porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji Dni Skandynawskich w dniach 16-19 kwietnia 2015 19.980,00 zł (brutto) Faktura dot. opłaty za zapewnienie cateringu oraz wynajmu sali w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie
Faktura nr VAT 147302/R z dna 17.04.2015
576 2015.04.13 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego + e-wydanie 3017,00 zł (brutto) 1. e-wydanie
2. Mutacja główna, modułowe, pełny kolor (50 moduów)
3. Strona redakcyjna, magazyn zwykły
577 2015.04.09 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto) Fakt Szczecin nr 89/15
Emisja 15.04.2015
Format: DE6 246x362mm
Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
578 2015.04.02 Gmina Miasto Szczecin, ZUO Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A. Wspolne sfinansowanie kosztów produkcji i emisji odcinków programu EcoExpres 1568,25 zł  Umowa 306242  BKSiM/AN/103/2015
Nr CRU UM 15/000/548
Umowa trójstronna pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. i TelewizjąPolską S.A
Kwota 1568,25 dot. tylko licencji
579 2015.03.27 Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. Usługi promocyjne podczas 24. mMiedzynarodowych targów Budowlnych BUD-GRYF oraz 19 Targów Energii Konwencjinalnej i Odnawialnej ENERGIA 31.980 zł (brutto)  Targi w dniach 27-29.03.2015 przy ul. Struga 6-8 w Szczecinie
580 2015.03.13 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego + e-wydanie 534,66 zł (brutto) F-ra VAT nr: 00172115KS
Kurier: Mutacja główna, modułowe cz-b, superekspress, magazyn zwykły, 4 miduły
www.24kurier.pl: Kondolencje, abon. pobgrzebowe, internetowe/zwykły, 1 szt.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 11-03-2021
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 11-03-2021