Majątek i struktura własnościowa Spółki

Dane za rok 2021:

Suma bilansowa 609 862 034,06 PLN
Przychody ze sprzedaży 98 618 060,25 PLN
Wynik finansowy: zysk 49 411 184,70 PLN
Kapitał zakładowy 42 076 500 PLN


Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 20-09-2018
Wprowadzil(a):
Data wprowadzenia:
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 07-06-2022 11:48
Liczba odwiedzin: 2636