Majątek i struktura własnościowa Spółki

Dane za rok 2022:

Suma bilansowa 594 780 067,41 PLN
Przychody ze sprzedaży 136 867 710,85 PLN
Wynik finansowy: zysk 61 002 722,47 PLN
Kapitał zakładowy 42 076 500 PLN


Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 20-09-2018
Wprowadzil(a):
Data wprowadzenia:
Zaktualizowal(a): Bartłomiej Błażejewski
Ostatnia aktualizacja: 07-09-2023 14:22
Liczba odwiedzin: 3474