Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup czterech sztuk chłodnic wtryskowych ARTES Typ 3.0 oraz ich zabudowę na instalacji w miejsce chłodnic aktualnie użytkowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Data: 17.03.2021
Znak sprawy: ZUO/101/007/2021


Ogłoszenie dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów unijnych realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup czterech sztuk chłodnic wtryskowych ARTES Typ 3.0 oraz ich zabudowę na instalacji w miejsce chłodnic aktualnie użytkowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Treść ogłoszenia o zmiarze zawarcia umowy znajduje się w załączonym pliku do pobrania.


Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 17-03-2021
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 17-03-2021 14:55
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 17-03-2021 14:55