Majątek i struktura własnościowa Spółki

Informacja o przychodach i stratach

Suma bilansowa                513 302 725,49 PLN
Przychody ze sprzedaży                     0,00 PLN
Zysk                                      11 789 243,25 PLN

Kapitał zakładowy               42 076 500 PLN

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 31-05-2017
Zaktualizowal(a): Aneta Dzyganowicz
Ostatnia aktualizacja: 31-05-2017