Majątek i struktura własnościowa Spółki

Informacja o przychodach i stratach

Suma bilansowa                437.248.996,34 PLN
Przychody ze sprzedaży                     0,00 PLN
Strata                                     2.007.791,99 PLN

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 31-05-2016
Zaktualizowal(a): Aneta Dzyganowicz
Ostatnia aktualizacja: 31-05-2016