Majątek i struktura własnościowa Spółki

Informacja o przychodach i stratach

Dane za rok 2017:
Suma bilansowa                 627 871 970,91 PLN          
Przychody ze sprzedaży      564 583,10 PLN
Wynik finansowy: strata     4 320 874,78 PLN
Kapitał zakładowy               42 076 500 PLN

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 20-09-2018
Zaktualizowal(a): Aneta Dzyganowicz
Ostatnia aktualizacja: 20-09-2018