Organy Spółki

Organami Spółki są:
  1. Zarząd Spółki
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zgromadzenie Wspólników
Zarząd Spółki:
Tomasz Lachowicz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Stefan Berczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Adamczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Gierczak-Korytkowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników
ZUO Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką (100 % udziałów) Gminy Miasto Szczecin
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 08-06-2011
Wprowadzil(a): Aneta Dzyganowicz
Data wprowadzenia: 08-06-2011 10:04
Zaktualizowal(a): Aneta Dzyganowicz
Ostatnia aktualizacja: 23-01-2019 14:35
Liczba odwiedzin: 9205