Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
1 2017.09.15 Szczecińska Agencja Artystyczna - Samorządowa Instytucja Kultury z siedzibą w Szczecinie Działania promocyjne podczas i w związku z organizowanym Festiwalem Młodych Talentów - Nowa Energia 50.000,00 zł (netto) Umowa nr ZUO/16/2017
2 2017.08.28 Zapol Sobczak Spółka Jawna Wykonanie i dostarczenie poligraficznych materiałów promocyjnych 7.387,00 zł (brutto) Umowa nr ZUO/15/2017
3 2017.08.21 Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o. Usługi promocyjno - reklamacyjne podczas Kongresu Lider innowacji Smart City 2017 w dniach 30.11-01.12.2017 3.500,00 zł (netto) Umowa nr PIDK/2017/08103
4 2017.08.02 Centrum Szkolenia Efekt Zofia Taczalska Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla Pracowników Zamawiajacego 15.850,00 zł (brutto) Umowa nr ZUO/11/2017
5 2017.07.20 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSDn), usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsc dostarczania na potrzeby obiektów ZTUO wg. zuzycia na podstawie faktury VAT Umowa nr NI/87/UE-e/07/2017
6 2017.07.20 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Świadczenie usług promocyjnych podczas trwania zawodów pożarniczych 7th Szczecin Firefighter Combat Challenge 2017 5.000 zł (brutto) Umowa nr ZUO/10/2017
7 2017.07.17 Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o. Pogłębienie rzeki Duńczycy w rejonie poborui zrzutu wody dla celów technologicznych 216.480,00 zł (brutto) umowa nr ZUO/9/2017
8 2017.06.12 Agencja Reklamowa BONO s.c. Wydruk materialów_poligraficznych_-_wizytówki 61,50 zł (brutto) Faktura nr 4/PRO/06/2017
9 2017.06.07 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin Usługa przeprowadzenia szkoleń 28.430,00 zł Umowa nr ZUO/8/2017
Kursy wraz z egzaminami na uprawnienia: G1, G2, pomiary elektryczne, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami, szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
10 2017.05.31 TOUAX Sp. z o.o., ul. Jana Keplera 20, 80-299 Gdańsk Wynajem kontenerów biurowych 6.208,00 zł + 9.280,00 zł (netto) Umowa nr 12 294;
Kontenery i wyposażenie: 6.208,00 zł
Okres rozliczeniowy: 30 dni
Koszty dodatkowe związane z wykonaniem umowy najmu (transport, montaż/demontaż): 9.280,00 zł - płatne wraz z ostatnią ratą czynszu dzierżawy
11 2017.05.25 Maciej Parobczy - Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin Wsparcie finansowe przy organizacji II Festynu Sportowo-Rodzinnego Bezpieczne Wakacje 3.049,00 zł Umowa darowizny - zakup nagród
12 2017.05.23 Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin Wsparcie finansowe przy organizacji zawodów sportowych w pływaniu 3.000,00 zł Umowa Darowizny
13 2017.04.10 CROSSTOWN Agencja Reklamowa, u. 5 Lipca 9/1, 70-375 Szczecin Druk wizytówek 97,17 zł (brutto) Faktura nr 08/04/2017
Termin płatności: 24.04.2017
14 2017.02.17 CUMAS Andrzej Pawlak Kompleksowa usługa serwisowa systemu informatycznego 19.926,00 zł (brutto) Umowa 1/2017 Termin: od 15.02.2017 do 14.02.2018
15 2017.02.15 Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów Bieżąca obsługa prawna Ryczałt: 4.920,00 zł (brutto) Umowa nr 4/ZUO/2017 Termin: 24 miesiące
16 2017.02.10 Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska BUR Sp. z o.o. Badanie_sprawozdania_finansowego_za_rok_2016 5.535,00 zł (brutto) Umowa nr 63/2017
Termin realizacji: 31.03.2017
17 2017.01.17 Szczecińska Agencja Artystyczna Zamieszczanie materiałów dot. działalności ZUO w każdym wydaniu Szczecin Wiadomości 13.284,00 zł (brutto) Umowa nr 10/AN/17
Termin realizacji: do 31.12.2017r.
18 2016.12.27 PUH Rusiecki Adam Rusiecki Nabycie ścianki szczelnej posadowionej na terenie budowy ZTUO o parametrach zgodnych z ofertą 61.284,20 zł (brutto) Umowa ZUO/45/2016
19 2016.12.13 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Współpraca promocyjna 6.000 zł Umowa nr ZUO/44/2016
20 2016.11.08 Gift Serwis, Piiotr Milewski, ul. Madalińskiego 8, Szczecin 70-101 Szczecin Wykonanie_i_dostarczenie_poligraficznych_materialow_promocyjnych 10.840,00 zł (brutto) Umowa nr 39/2016
termin realizacji: 05.12.2016
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Edyta Alert
Data wytworzenia: 11-10-2017
Zaktualizowal(a): Edyta Alert
Ostatnia aktualizacja: 11-10-2017