Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
1 2019.06.03 Endress + Hauser Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu wykonanie przeglądu technicznego oraz wykonanie procedury legalizacji ponownej czterech układów pomiarowych oleju opałowego lekkiego 52.336 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/72/2019
2 2019.06.03 Perfect Nieszkowski i Tarnowska Sp. J z siedzibą w Warszawie dostawa 21 kompletnych i zaprogramowanych radiotelefonów z osprzętem i akcesoriami 52.817,43 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/70/2019
3 2019.06.03 LGC Standars Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach dostawa materiałów odniesienia do pomiaru pierwiastków w wodach powierzchniowych oraz ścieków 7.883,07 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/69/2019
4 2019.06.03 Biuroserwis Moralewicz i Spółka Sp. J z siedzibą w Goleniowie dostawa materiałów biurowych 15.664 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/64/5019
5 2019.05.31 HG Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni wykonanie rozbudowy rozdzielnicy SN BBA-BBB oraz modyfikacji konfiguracji linii kablowej SN 182.655 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/71/2019
6 2019.05.30 Konsorcjum firm: Polis Security Glob SP. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz Polis Security Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ochrona ZUO 506.941,20 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/68/2019
7 2019.05.30 Lawendowy Gaj Agnieszka Anna Podolska z siedziba w Szczecinie wymiana nasadzeń i pielęgnacja drzew na terenie ZUO 49.000 zł Umowa w ZUO nr ZUO/67/2019
8 2019.05.27 Messer Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie cykliczna dostawa 26 butli mieszaniny 40%H2 i HE i 8 butli Azot 5,0 na potrzeby wykonywania cyklicznych kalibracji urządzeń pomiarowych 29.938,20 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/65/2019
9 2019.05.23 Remar Artur Kulczycki z siedzibą w Szczecinie usługa wykonania podłączenia odwodnienia III upustu (za kompensatorami) do rurociągu odprowadzającego skropliny do kondensatora w hali maszynowej 11.070 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/63/2019
10 2019.05.22 Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu świadczenie usług dystrybucji energii elektr. 16.838,70 zł (brutto) Umowa nr OSD/UDW/ZUO/2018; w ZUO nr ZUO/62/2019
11 2019.05.20 Energo-Eko-System Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach dostawa elementów teleskopów załadowczych przeznaczonych dla instalacji załadunku popiołu i zużytego addytywu zgodnie z Taryfą na podstawie odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego Umowa w ZUO nr ZUO/61/2019
12 2019.05.20 WestMar Hydraulics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie wymiana uszczelki pomiędzy kolumną odgazowywacza wody, a zbiornikiem wody odgazowanej 10.897,80 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/60/2019
13 2019.05.2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Profil, Bronisław Mazur, Piotr Mazur z siedzibą w Szczecinie wykonanie odwodnienia placu Balotów na terenie ZUO 21.336,22 zł Umowa w ZUO nr ZUO/66/2019
14 2019.05.16 Scutti Polska Krzywicki Mariusz z siedzibą w Ligocie dostawa 100 sztuk wkładów filtracyjnych 36.900 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/58/2019
15 2019.05.15 Fotokart Sp .z o. o. z siedzibą w Szczecinie montaż reperów zniszczonych lub zastawionych przez instalacje lub urządzenia technologiczne oraz wykonanie 3 (corocznych) pomiarów osiadań reperów 36.285 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/59/2019
16 2019.05.15 Optum Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie zaprojektowanie i wybudowanie wewnętrznej witryny szklanej doświetlającej pomieszczenie dyspozytorni 11.743,06 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/57/2019
17 2019.05.13 Proauto Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie dostawa oleju hydraulicznego 11.743,06 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/56/2019
18 2019.05.10 SL Sp. z o. o. z siedzibą w Zarzeczu dokonywanie w okresie trwania gwarancji okresowych przeglądów serwisowych bram stalowych PENEDER 51.475,50 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/55/2019
19 2019.05.08 Cocon Systemy Komputerowe z siedzibą w Olesnie dostawa 2 sztuk serwerów 54.033,90 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/54/2019
20 2019.04.26 Mo-Bruk S.A. z siedzibą w m. Nicew odbiór (wywóz i przetwarzanie) odpadów powstałych w procesie termicznej utylizacji odpadów (popioły) max. wartość zamówienia 7.359.768 zł Umowa w ZUO nr ZUO/52/2019
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 13-06-2019
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 13-06-2019