Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
1 2021.03.04 Hydrofil Władysław Kielar z siedzibą w Miejscu Piastowym dostawa wkładów filtracyjnych typu świecowego 101.007,60 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/27/2021
2 2021.03.04 FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie dostawa 16 kpl. szyn do łożysk wózków rusztu kotłów 38.277,60 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/26/2021
3 2021.02.25 Mo-Bruk S.A. z siedzibą w m. Nicew dostawa reagentów 10.673.768 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/25/2021
4 2021.02.25 Przychodnia Portowa Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników ZUO 61.600 zł (wartość netto) Umowa w ZUO nr ZUO/24/2021
5 2021.02.24 Linke Jacek Linka z siedzibą w Szczecinie dostawa reagentów 441.412,48 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/23/2021
6 2021.02.23 Grand Activatred Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce dostawa reagentów 185.976 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/21/2021
7 2021.02.22 Hurtostal 2 Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie dostawa 32 szt. elementów osłonowo-ścieralnych komory odżużlaczy kotłów 29.144,85 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/20/2021
8 2021.02.22 Centrum Serwisowe Maszyn z siedzibą w Zamościu przeprowadzenie 2 rocznych przeglądów agragatu prądotwórczego 19.680 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/19/2021
9 2021.02.18 Derkon Remonty i Inwestycje Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Szczecinie modernizacja układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy 62.730 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/18/2021
10 2021.02.15 PetroTech Sp. z o.o. z siedzibą w Ustowie dostawa przetwornika ciśnienia 47.355 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/17/2021
11 2021.02.11 Trzuskawica S.A. z siedzibą w Sitkówce dostawa reagentów max. wartość umowy 1.455.690, 24 zł Umowa w ZUO nr ZUO/16/2021
12 2021.02.11 Gorscy Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie Wykonanie_dokumentacji_wykonawczej_oraz_kosztorysu_inwestorskiego_uzupelniajacej_konstrukcji_stalowej_podestow_roboczych 23.985 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/14/2021
13 2021.02.08 Colonnade Insurance Oddział w Polsce ubepieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku 48.300 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/15/2021
14 2021.01.30 Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Leśnie Górnym dostawa odpadów tajemnica handlowa Umowa w ZUO nr ZUO/154/2020
15 2021.01.29 Konsorcjum firm Bosy Blask Michał Bosy i Bosy Blask usługa utrzymania czystości 14.633,93 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/13/2021
16 2021.01.21 Hach Lange Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dostawa materiałów eksploatacyjnych i odczynników dla laboratorium 36257,46 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/10/2021
17 2021.01.20 Firma Handlowa Elektros Dominik Jarzemski z siedzibą w Bydgoszczy dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby przyszłych prac rozbudowy, przebudowy, usuwania skutków awarii i usterek dla ZUO 52777,98 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/8/2021
18 2021.01.19 Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie zamieszczanie materiałów dot. ZTUO w każdym wydaniu magazynu Szczecin Wiadomości 21.254 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/11/2021
19 2021.01.19 Sick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie serwisowanie 2 analizatorów max. wartość umowy 427.093, 40 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/149/2020
20 2021.01.18 OMC Envag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie cykliczne przeglądy i wsparcie serwisowe 2 systemów ciągłego monitoringu emisji spalin (CEMS) 358.547,50 zł (wartość brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/6/2021
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 11-03-2021
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 11-03-2021