Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
Tel. 91 886 90 65
Tel./fax 91 455 71 43
E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000381247, NIP 8513140503, REGON 320959491,
kapitał zakładowy wynosi: 42 076 500 zł
kapitał wpłacony wynosi: 42 076 500 zł
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 07-06-2011
Wprowadzil(a): Aneta Dzyganowicz
Data wprowadzenia: 07-06-2011 12:33
Zaktualizowal(a): Aneta Dzyganowicz
Ostatnia aktualizacja: 04-09-2015 13:43
Liczba odwiedzin: 33765