Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego podnośnika masztowego z wysięgnikiem przegubowym.

Data: 14.12.2020

Znak sprawy: ZUO/101/026/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego podnośnika masztowego z wysięgnikiem przegubowym.


Dokumenty Finansowe


Treść ogłoszenia oraz treść SIWZ wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

14.12.2020 r. SIWZ
typ: PDF, waga: 386.07 Kb
Załącznik_nr_2_do_siwz - IPU
typ: PDF, waga: 293.28 Kb
Załącznik_nr_3_do_siwz
typ: DOC, waga: 24.13 Kb
Załącznik_nr_4_do_siwz
typ: DOC, waga: 21.07 Kb
Załącznik_nr_5_do_siwz
typ: DOC, waga: 23.45 Kb
Załącznik_nr_7_do_siwz - OPZ
typ: PDF, waga: 219.04 Kb
NOWY Załącznik_nr_2_do_siwz
typ: PDF, waga: 206.23 Kb
31.12.2020- Zmiana terminu
typ: PDF, waga: 708.85 Kb
13.01.2021 r. UNIEWAŻNIENIE
typ: PDF, waga: 52.64 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 14-12-2020
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 13-01-2021 13:11
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 28-12-2020 15:11