Zakup reagentów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Sp. z o.o.

Data: 11.12.2020
Znak sprawy: ZUO/101/025/2020


Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia powyżej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup reagentów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Sp. z o.o.


Treść ogłoszenia oraz treść SIWZ wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania
.

Otwarcie ofert online: meeting.is/1994974073

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
typ: PDF, waga: 380.19 Kb
11.12.2020 r. SIWZ
typ: PDF, waga: 408.45 Kb
Załącznik_nr_1_do_siwz
typ: DOC, waga: 36.23 Kb
Załącznik_nr_2_do_siwz
typ: PDF, waga: 190.12 Kb
Załącznik_nr_3_do_siwz
typ: DOC, waga: 25.53 Kb
Załącznik_nr_4_do_siwz
typ: DOC, waga: 22.43 Kb
Załącznik_nr_5_do_siwz
typ: DOC, waga: 22.54 Kb
Załącznik_nr_6_do_siwz
typ: DOC, waga: 22.64 Kb
Załącznik_nr_7 - klauzula RODO
typ: PDF, waga: 234.48 Kb
Załącznik_nr_8_do_siwz
typ: PDF, waga: 270.86 Kb
Załącznik_nr_9_do_siwz
typ: DOC, waga: 76.5 Kb
Załącznik_nr_10_do_siwz
typ: ZIP, waga: 82.04 Kb
21.12.2020- Zmiana SIWZ
typ: PDF, waga: 234.82 Kb
NOWY Załącznik_nr_1_do_siwz
typ: DOC, waga: 35.98 Kb
NOWY Załącznik_nr_8_do_siwz
typ: PDF, waga: 270.85 Kb
Ogłoszenie o sprostowaniu
typ: PDF, waga: 70.13 Kb
NOWY Załącznik_nr_2_do_siwz
typ: PDF, waga: 193.66 Kb
NOWY Załącznik_nr_2_do_siwz
typ: PDF, waga: 194.01 Kb
26.01.2021- Wynik cz. 3
typ: PDF, waga: 2 Mb
01.02.2021- Wynik cz. 16
typ: PDF, waga: 2.25 Mb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 11-12-2020
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 01-03-2021 13:07
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 18-01-2021 11:59