Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie obowiązkowych corocznych inspekcji, kontroli stanu i funkcjonalności wraz z wymianą oleju i części eksploatacyjnych chwytaków w ZUO.

Data: 05.12.2018
Znak sprawy: ZUO/101/027/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Wykonanie obowiązkowych corocznych inspekcji, kontroli stanu i funkcjonalności wraz z wymianą oleju i części eksploatacyjnych chwytaków w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączonych plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 05-12-2018
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 05-12-2018 15:07
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 05-12-2018 15:15