Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przeprowadzanie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się.

Data: 25.09.2018
Znak sprawy: ZUO/101/019/2018

Zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanym trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzanie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączonych plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 25-09-2018
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 25-09-2018 08:02
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 25-09-2018 08:04