Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przeglądy serwisowe dwóch systemów ciągłego monitoringu emisji spalin (CEMS).

Data: 27.08.2018

Znak sprawy: ZUO/101/015/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Przeglądy serwisowe dwóch systemów ciągłego monitoringu emisji spalin (CEMS) zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się.

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączonych plikach do pobrania.


Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 27-08-2018
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 27-08-2018 09:32
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 27-08-2018 09:32