Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na gwarancyjne przeglądy serwisowe i naprawy usterek wynikających z eksploatacji ładowarek i wózków widłowych marki JCB użytkowanych przez Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Data: 09.05.2018
Znak sprawy: ZUO/101/010/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Gwarancyjne przeglądy serwisowe i naprawy usterek wynikających z eksploatacji ładowarek i wózków widłowych marki JCB użytkowanych przez Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy znajduje się w załączonych plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 09-05-2018
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 09-05-2018 11:41
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 09-05-2018 12:35