WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIE W 2021 ROKU.

Data: 16.03.2021
Znak sprawy: ZUO/101/004/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, dalej: ustawa Pzp) na WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W SZCZECINIEW 2021 ROKU.

Treść ogłoszenia oraz treść SWZ wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania.


Pliki do pobrania

16.03.2021 r. SWZ
typ: PDF, waga: 332.44 Kb
Załącznik_nr_1_do_SWZ
typ: DOC, waga: 33.76 Kb
Załącznik_nr_2_do_SWZ UMOWA
typ: DOC, waga: 60.22 Kb
Załącznik_nr_5_do_SWZ RODO
typ: PDF, waga: 234.92 Kb
Załącznik_nr_6_do_SWZ OPZ
typ: PDF, waga: 1007.21 Kb
Załącznik_nr_7_do_SWZ JEDZ
typ: ZIP, waga: 78.12 Kb
Załącznik_nr_8_do_SWZ PODMIOTY
typ: DOC, waga: 24.15 Kb
Załącznik_nr_9_do_SWZ WW
typ: DOC, waga: 27.11 Kb
Protokół z wizji lokalnej
typ: PDF, waga: 502.06 Kb
NOWY Załącznik_nr_6_do_SWZ OPZ
typ: DOC, waga: 143.6 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 16-03-2021
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 15-04-2021 12:02
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 16-03-2021 14:24