Sukcesywny odbiór, transport i przetworzenie odpadów powstających w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz odpadów powstających w toku eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji oraz obiektów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Data: 29.01.2021
Znak sprawy: ZUO/101/001/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości zamówienia powyżej progów unijnych na sukcesywny odbiór, transport i przetworzenie odpadów powstających w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz odpadów powstających w toku eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji oraz obiektów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) W Szczecinie.

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załączonym pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

23.02.2021 r. kwota
typ: PDF, waga: 51.28 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 29-01-2021
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 26-02-2021 13:40
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 23-02-2021 11:38