Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi utrzymania czystości na terenie ZUO

Data: 17.12.2020

Znak sprawy: ZUO/101/027/2020


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi utrzymania czystości na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie przez okres 24 miesięcy.

Treść ogłoszenia oraz treść SIWZ wraz z załącznikami znajdują się w załączonych plikach do pobrania

Pliki do pobrania

17.12.2020 r. SIWZ
typ: PDF, waga: 296.34 Kb
21.01.2021- Wynik
typ: PDF, waga: 1.58 Mb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 17-12-2020
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 21-01-2021 11:00
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 17-12-2020 19:31