Rejestr zmian

Data aktualizacji Zaktualizował(a) Dokument
2021-01-22 13:46:49 Karolina Korzeniewska Zmodyfikowano treść zamówienia publiczne Zaproszenie do składania ofert na modernizację układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy powietrza dwóch kotłów parowych
2021-01-22 13:45:38 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na modernizację układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy powietrza dwóch kotłów parowych
2021-01-22 13:45:31 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na modernizację układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy powietrza dwóch kotłów parowych
2021-01-22 13:45:20 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na modernizację układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy powietrza dwóch kotłów parowych
2021-01-22 13:45:11 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na modernizację układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy powietrza dwóch kotłów parowych
2021-01-22 13:45:02 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na modernizację układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy powietrza dwóch kotłów parowych
2021-01-22 13:35:56 Karolina Korzeniewska Dodano nowe zamówienie publiczne Zaproszenie do składania ofert na modernizację układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy powietrza dwóch kotłów parowych
2021-01-22 13:01:42 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-21 11:00:08 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi utrzymania c
2021-01-20 15:10:36 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-20 15:09:10 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie Dokumentacji wykonawczej w zakresie uzupełniającej konstrukcji stalowej podestów roboczych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
2021-01-19 15:24:17 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-19 15:23:59 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-19 13:00:55 Katarzyna Witkowska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków higieny osobistej dla pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
2021-01-19 10:11:12 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-19 10:11:05 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-18 13:31:12 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zakup reagentów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Sp. z o.o.
2021-01-18 13:29:59 Karolina Korzeniewska Zmodyfikowano treść zamówienia publiczne Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-18 13:29:45 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-18 13:29:40 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-18 13:29:35 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-18 13:29:28 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-18 13:29:19 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-18 13:29:11 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
2021-01-18 13:29:03 Karolina Korzeniewska Dodano plik do zamówienia publicznego Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego
1 2 3 4 ... 154 155 156 157 dalej »