Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
141 2018.02.20 Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski z siedzibą w Szczecinie dostawa odzieży i obuwia roboczego 1.800,72 zł (brutto)  Umowa nr ZUO/15/2108
142 2018.02.16 Rtcom s.c. Wojciech Kropiewnicki, Tomasz Sulima, Sławomir Hirny, Dariusz Sulima projekt,dostawa, montaż, urucpomienie systemu porozumiewania się w sieci rasdiotelekom. na tereni ZUO 74.800 zł (netto)  Umowa nr ZUO/14/2018
143 2018.02.15 Suez Jantra Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Przyjmowanie_do_przetworzenia_odzysku_odpado_r1__aneks_nr_1_z_15062018 tajemnica handlowa  Umowa nr ZUO/13/2018
144 2018.02.09 Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie monitoring przyrodniczy max. wynagrodzenie 332.310,45 zł (brutto)  Umowa nr ZUO/11/2018
145 2018.02.09 Clean Service 24 sc. z siedzibą w Szczecinie utrzymania porządku na zakładzie ZTUO + aneks nr 1 umowa: koszt łącznie - 24 395 zł; aneks: koszt łącznie - 40 295 zł (brutto)  Umowa nr ZUO/10/2018
146 2018.02.08 Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Dostawa_reagentow max. wartość 67.729,46 zł  Umowa nr ZUO/9/2018
147 2018.02.01 ZPMSiŚ S.A. z siedzibą w Szczecinie Korzystanie_z_uslug_telekomunikacyjnych_w_portowej_sieci_teletechnicznej abonament 450 zł/miesiąc (netto)  Umowa nr NI/22/UE-t/2/2018; nr w ZUO ZUO/31/2018
148 2018.01.30 Biuro Serwis Moralewicz i Spółka Sp. Jawna z siedzibą w Goleniowie dostawa materiałów biurowych 54.704,25 zł (brutto)  Umowa nr ZUO/7/2018
149 2018.01.29 Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu świadczenie usług bilansowania energii eletrycznej na podstawie odczytów wskazań pomiarowo-rozliczeniowych  Umowa nr OSD/UB/ZUO/2018; w ZUO nr ZUO 8/2018
150 2018.01.29 Skuma Marcin Skurka z siedzibą W Policach dostawa reagentów + aneks nr 1 1 Mg/kg - 350 zł -chlorosiarczan żelazowy; 1Mg/kg - 9 500 zł - kopolimer akryloamidu; max.wartość 7.779,75 zł  Umowa nr ZUO/6/2018
151 2018.01.22 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie korzystania z systemu legalis 3.120 zł (netto)  Umowa nr 5/2018/ZUO
152 2018.01.22 Remondis Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Eko-Myśl Sp. z o.o. w Myśliborzu oraz ZUO Sp. z o.o. Porozumienie_w_sprawie_regulacji_zasad_rozliczen_i_rozraachunkow_miedzy_stronami_konsorcjum_w_w tajemnica handlowa  Umowa nr ZUO/II/2018
153 2018.01.22 Remondis Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Eko-Myśl Sp. z o.o. w Myśliborzu oraz ZUO Sp. z o.o. Umowa_konsorcjum_-_realizacja_wspolnego_przedsiewziecia_gosp_zlozenie_oferty_wspolnej_w_przetargu_odbior_i_zagospodarowanie_odpadow tajemnica handlowa  Umowa nr ZUO/I/2018
154 2018.01.19 Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie usługa dystrybucji energii na podstawie taryfy i OSD  Umowa nr D/i/31/10382593/00001/0; w ZUO nr ZUO/2/2018
155 2018.01.18 Envirotech Sp . z o.o. z siedzibą w Poznaniu porozumienie w sprawie usługi nadzoru nad pracą Pompowni 32.500 zł (brutto)  Umowa nr ZUO/12/2108
156 2018.01.16 Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski z siedzibą w Szczecinie dostawa odziezy roboczej dla pracowników Zamawiającego 12.934,93 zł (brutto)  Umowa nr ZUO/1/2018
157 2018.01.11 Szczecińska Agencja Artstyczna z siedzibą w Szczecinie zamieszczania materiałów dot. ZTUO w każdym wydaniu magazynu Szczecin Wiadomości 18.597,60 zł (brutto)  Umowa nr 13/AN/18; w ZUO ZUO/3/2018
158 2017.12.29 Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Dostawa_gazow_kalibracyjnych max. wartość 29.424,20 zł (netto)  Umowa nr ZUO/33/2017
159 2017.12.27 Celowy Związek Gmin RXXI w Nowogardzie Dostawa_odpadow tajemnica handlowa  Umowa nr ZUO/34/2017
160 2017.12.21 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą w Szczecinie Badania_profilaktyczne_pracownikow_zuo max. kwota 11.893 zł (brutto)  Umowa nr ZUO/29/2017
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 02-03-2019
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 02-03-2019