Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
141 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 600,00 zł (brutto)  Bilety wstępu na koncert Symphonica (6 sztuk)
142 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 300,00 zł (brutto) Bilety wstępu na koncert Grupa Mocarta (6 sztuk) 
143 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 600,00 zł (brutto) Bilety wstępu na koncert Krystyna Janda - 6 sztuk
144 2015.01.15 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykulu promocyjnego na lamach kuriera szczecinskiego 3444,00 zł (brutto)
  • Kolor: full
  • Objętość: 50 modułów
  • Data druku: 30.01.2015
145 2015.01.14 Cumas Andrzej Pawlak Kompleksowa usługa serwisu informatycznego 1500 zł brutto
146 2015.01.08 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto) Emisja nr 24 z dnia 30.01.2015
Format DE6 246 x 362 mm
Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
Materiały do 15.01.2015
Płatnośc do: 13.02.2015
147 2015.01.01 -2015.03.31 Facebook Promocja postów na fanpage-u Ecogeneratora 737,15  Promocja postów na fanpage-u za I kwartał 2015 roku.
148 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie Umowa na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej Legalis 6494,40 zł brutto
149 2015 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szkół Wyzszych w Szczecinie Wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem opinii badanie pełne 55 zł/osoba
150 2015 Anmit S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski Zakup komputerów wraz z dostawą 34 271, 94 zł brutto
151 2015 ENEA Operator Sp. z o.o. Przyłączenie do sieci kwota szacunkowa 153 000 zł
152 2015 F.K.R. Elektroenergetyka Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wg. przygotowanej dokumentacji projektowej 5.950.000,00 zł (netto)
153 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Warunkowa umowa sprzedaży ciepła wg cen określonych przez Prezesa URE w taryfie dostawcy
154 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Przyłączenie ZTUO do sieci ciepłowniczej SEC Sp. z o.o. kwota szacunkowa 13 500 000 zł netto
155 2015 Cumas Andrzej Pawlak usługa serwisowa systemu informatycznego 1500 zł brutto
156 2014.12.12 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego na lamach Auto Świat 492,00 zł (brutto) Zlecenie nr 17125/Z/2014
nr wydania: 52/14
Emisja: 14.12.2014
Format: 1/2 poziom - dod. magazynowy
Termin płatności: przelew 14 dni
157 2014.12.09 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3444,00 zł (brutto) Kolor: full
Format: 50 modułow
Strona: 5 red.
Ilośc emisji: 1
Data druku: 19.12.2014
158 2014.12.09 Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Publikacja ogłoszenia w szczecińskim wydaniu Gazety Wybrczej 1230,00 zł (brutto) Oferta Podstawowa
Data emisji ogłoszenia: 20.12.2014
Format: 15m w wersji kolorowej
159 2014.12.08 Stowarzyszenie Ulice Basketu z siedzibą w Szczecinie, ul. Przewiewna 25, 70-731 Szczecin Umowa o współpracę promocyjną 10,000 zł (brutto) W ramach umowy Stowarzyszenie zobowiazuje się do świadczenia na rzecz Partnera (ZUO Sp. z o.o.) usług promocyjnych objętych pakietem Bombardier Basic Plus, związanym z programem szkolenia koszykarskiego Bombardier Basketball Team i stanowiącym autorski projekt Stowarzyszenia. 
Termin platności: 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
160 2014.11.26 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego 6.211,00 zł (brutto) Produkt: MM, Głos Stargardzki, Głos nad Morzem, Głos Szczecina
Rozmiar: 1 strona
Termin realizacji: 18.12.2014  i 19.12.2014
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Edyta Alert
Data wytworzenia: 11-10-2017
Zaktualizowal(a): Edyta Alert
Ostatnia aktualizacja: 11-10-2017