Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
601 2015.01.15 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykulu promocyjnego na lamach kuriera szczecinskiego 3444,00 zł (brutto)
  • Kolor: full
  • Objętość: 50 modułów
  • Data druku: 30.01.2015
602 2015.01.14 Cumas Andrzej Pawlak Kompleksowa usługa serwisu informatycznego 1500 zł brutto
603 2015.01.08 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto) Emisja nr 24 z dnia 30.01.2015
Format DE6 246 x 362 mm
Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
Materiały do 15.01.2015
Płatnośc do: 13.02.2015
604 2015.01.01 -2015.03.31 Facebook Promocja postów na fanpage-u Ecogeneratora 737,15  Promocja postów na fanpage-u za I kwartał 2015 roku.
605 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie Umowa na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej Legalis 6494,40 zł brutto
606 2015 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szkół Wyzszych w Szczecinie Wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem opinii badanie pełne 55 zł/osoba
607 2015 Anmit S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski Zakup komputerów wraz z dostawą 34 271, 94 zł brutto
608 2015 ENEA Operator Sp. z o.o. Przyłączenie do sieci kwota szacunkowa 153 000 zł
609 2015 F.K.R. Elektroenergetyka Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wg. przygotowanej dokumentacji projektowej 5.950.000,00 zł (netto)
610 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Warunkowa umowa sprzedaży ciepła wg cen określonych przez Prezesa URE w taryfie dostawcy
611 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Przyłączenie ZTUO do sieci ciepłowniczej SEC Sp. z o.o. kwota szacunkowa 13 500 000 zł netto
612 2015 Cumas Andrzej Pawlak usługa serwisowa systemu informatycznego 1500 zł brutto
613 2014.12.12 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego na lamach Auto Świat 492,00 zł (brutto) Zlecenie nr 17125/Z/2014
nr wydania: 52/14
Emisja: 14.12.2014
Format: 1/2 poziom - dod. magazynowy
Termin płatności: przelew 14 dni
614 2014.12.09 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3444,00 zł (brutto) Kolor: full
Format: 50 modułow
Strona: 5 red.
Ilośc emisji: 1
Data druku: 19.12.2014
615 2014.12.09 Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Publikacja ogłoszenia w szczecińskim wydaniu Gazety Wybrczej 1230,00 zł (brutto) Oferta Podstawowa
Data emisji ogłoszenia: 20.12.2014
Format: 15m w wersji kolorowej
616 2014.12.08 Stowarzyszenie Ulice Basketu z siedzibą w Szczecinie, ul. Przewiewna 25, 70-731 Szczecin Umowa o współpracę promocyjną 10,000 zł (brutto) W ramach umowy Stowarzyszenie zobowiazuje się do świadczenia na rzecz Partnera (ZUO Sp. z o.o.) usług promocyjnych objętych pakietem Bombardier Basic Plus, związanym z programem szkolenia koszykarskiego Bombardier Basketball Team i stanowiącym autorski projekt Stowarzyszenia. 
Termin platności: 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
617 2014.11.26 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego 6.211,00 zł (brutto) Produkt: MM, Głos Stargardzki, Głos nad Morzem, Głos Szczecina
Rozmiar: 1 strona
Termin realizacji: 18.12.2014  i 19.12.2014
618 2014.11.26 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorowanego na Gs24.pl 61,50 zł (brutto)  Termin realizacji: 1-31.12.2014
619 2014.11.24 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3444,00 zł (brutto) Data druku: 28.11.2014
Ilość emisji : 1
Strona/dział: 7
Format: 50 modułów
620 2014.11.20 Klub Sportowy Arkonia, ul. Arkońska (Stadion), UP Szczecin 43 Dofinansowanie Floating Arena Cup 2014 6150,00 zł (brutto)  
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 02-03-2021
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 02-03-2021