Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
581 2015 F.K.R. Elektroenergetyka Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wg. przygotowanej dokumentacji projektowej 5.950.000,00 zł (netto)
582 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Warunkowa umowa sprzedaży ciepła wg cen określonych przez Prezesa URE w taryfie dostawcy
583 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Przyłączenie ZTUO do sieci ciepłowniczej SEC Sp. z o.o. kwota szacunkowa 13 500 000 zł netto
584 2015 Cumas Andrzej Pawlak usługa serwisowa systemu informatycznego 1500 zł brutto
585 2014.12.12 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego na lamach Auto Świat 492,00 zł (brutto) Zlecenie nr 17125/Z/2014
nr wydania: 52/14
Emisja: 14.12.2014
Format: 1/2 poziom - dod. magazynowy
Termin płatności: przelew 14 dni
586 2014.12.09 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3444,00 zł (brutto) Kolor: full
Format: 50 modułow
Strona: 5 red.
Ilośc emisji: 1
Data druku: 19.12.2014
587 2014.12.09 Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Publikacja ogłoszenia w szczecińskim wydaniu Gazety Wybrczej 1230,00 zł (brutto) Oferta Podstawowa
Data emisji ogłoszenia: 20.12.2014
Format: 15m w wersji kolorowej
588 2014.12.08 Stowarzyszenie Ulice Basketu z siedzibą w Szczecinie, ul. Przewiewna 25, 70-731 Szczecin Umowa o współpracę promocyjną 10,000 zł (brutto) W ramach umowy Stowarzyszenie zobowiazuje się do świadczenia na rzecz Partnera (ZUO Sp. z o.o.) usług promocyjnych objętych pakietem Bombardier Basic Plus, związanym z programem szkolenia koszykarskiego Bombardier Basketball Team i stanowiącym autorski projekt Stowarzyszenia. 
Termin platności: 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
589 2014.11.26 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorskiego 6.211,00 zł (brutto) Produkt: MM, Głos Stargardzki, Głos nad Morzem, Głos Szczecina
Rozmiar: 1 strona
Termin realizacji: 18.12.2014  i 19.12.2014
590 2014.11.26 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Emisja artykułu sponsorowanego na Gs24.pl 61,50 zł (brutto)  Termin realizacji: 1-31.12.2014
591 2014.11.24 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3444,00 zł (brutto) Data druku: 28.11.2014
Ilość emisji : 1
Strona/dział: 7
Format: 50 modułów
592 2014.11.20 Klub Sportowy Arkonia, ul. Arkońska (Stadion), UP Szczecin 43 Dofinansowanie Floating Arena Cup 2014 6150,00 zł (brutto)  
593 2014.11.13 ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa Zakup bonów towarowych jako nagrody w konkursie na facebooku - projekt kartki świątecznej 2000,00 zł (brutto)  
594 2014.11.13 Wydawnictwo Prestiż, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin Zamieszczenie w czasopiśmie Prestiż reklamy towarów lub usług kupującego 2091,00 zł (brutto) Reklama o powierzchni 1 strony
Ilośc numerów pisma - 1
Termin płatności: 10 dni od daty wystawienia faktury
595 2014.11.13 Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Publikacja ogłoszenia 1843,77 zł (brutto) Wydanie szczecińskie Gazety Wyborczej - wydanie główne
Data emisji: 21.11.2014
Format: 15 modułów 5x3
Wersja: kolor
596 2014.11.01 -2014.12.31 Facebook Promocja postów na fanpage-u Ecogeneratora 552,42 zł (brutto)  
597 2014,12.02 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Reklama internetowa na stronie Gs24.pl i mmszczecin.pl 984,00 zł (brutto) Termin realizacji: 17-24.12.2014
Liczba powtórzeń: 50 tys. odsłon
Rozmiar: Toplayer
598 2012.12.18 Komplex PPOŻ BHP s.c. z siedzibą w Szczecinie dostawa i wykonanie usług konserwacji i przeglądów podręcznego sprzętu ppoż. 45.024,15 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/144/2019
599 2014.11.19 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Newsweek oraz Fakt Szczecin 1107,00 (brutto) 1.  Newsweek - Regiony - nr 52/14
Emisja 22.12.14
Format: 1/2 poziom, dodatek magazynowy
Lokalizacja  - Zachodniopomorskie
Cena brutto - 738,00 zł

2. FAKT Szczecin nr 294/14
Emisja 19.12.14
Format: DC4 121,5 x 180, 5 mm
Lokalizacja: Strony ogłoszeniowe
Cena brutto: 369,00 zł

 Forma płatności: Przelew 14 dni
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 11-12-2020
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 11-12-2020