Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
461 2015.05.20 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Porozumienie w sprawie współfinansowania wydarzenia 40.000,00 zł (brutto)
462 2015.05.18 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Ogłoszenie reklamowe na łamach Fakt 1230.00 zł (brutto) Faktura nr 4060006506
Termin platności: 01.06.2015
DE6 246x362 mm
Fakt Szczecin 112/15
z dn. 15.05.15
463 2015.05.18 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego 3075,00 zł (brutto) Faktura 00336215KS
Mutacja Główna 
Strona redakcyjna  VII,
Wydanie powszednie, 50 modułow,
Termin: zwykły
Termin płatności: 14 dni do 01.06.2015
464 2015.05.16 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 128,05 zł  Transakcja nr: 767539973361615-1307451
reklama w okresie od 13.05 - 15.05.2015
465 2015.05.15 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 77,21 zł Transakcja nr: 777242442391366-1305268
reklama za okres od 08.05 do 13.05.2015 
466 2015.05.11 Radisson Blu Hotel, Plac Rodła 10, Wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i zakwaterowanie dla gosci 33.640,00 zł  Koszty wynajmu sali, wyzywienia oraz zakwaterowania gosci w zwiazku z konferencją organizowaną wspolnie z UM pt: "Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako RIPOK"
467 2015.05.09 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 91,95 zł Trancakcja nr: 770118723103734-1296107
za usługi reklamowe od 04.05 - 08.05.2015
468 2015.05.05 Studio Porada, Jacek Porada Zlecenie nr 3/2015 1950,00 zl (brutto) Zlecenie na produkcję 5 spotów o długości 60 sek i 1 spotu o długosci 30 sek.
469 2015.04.24 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama na Facebooku 97,49 zł  Reklama w okresie: 20.04 - 23.04.2015
470 2015.04.23 Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. Targi Roślin i Architektury Krajobrazu MIASTO OGRÓD- Zielony Design 18.450,00 zł (brutto) Umowa nr 02/2015
Udział w targach w dniach 24-26.04.2015
471 2015.04.21 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bombardier Usługi promocyjne w ramach imprezy Bombardier Basketball Weekend 2015 3.000,00 zł (brutto)
472 2015.04.21 Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Reklama naFacebooku 130,51 zł  Reklama w okresie: 17.04 - 20.04.2015
473 2015.04.16 Polska Fundacja Ekologiczna w Szczecinie, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin Świadczenie usług promocyjnych w ramach udziału w organizowanym II Międzynarodowym Forum Ekologicznym 61.500,00 zł (brutto)  Forum Ekologiczne w Kołobrzegu w dniach 16-18 września 2015.
474 2015.04.15 Gmina Miasto Szczecin Porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji Dni Skandynawskich w dniach 16-19 kwietnia 2015 19.980,00 zł (brutto) Faktura dot. opłaty za zapewnienie cateringu oraz wynajmu sali w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie
Faktura nr VAT 147302/R z dna 17.04.2015
475 2015.04.13 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego + e-wydanie 3017,00 zł (brutto) 1. e-wydanie
2. Mutacja główna, modułowe, pełny kolor (50 moduów)
3. Strona redakcyjna, magazyn zwykły
476 2015.04.09 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto) Fakt Szczecin nr 89/15
Emisja 15.04.2015
Format: DE6 246x362mm
Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
477 2015.04.02 Gmina Miasto Szczecin, ZUO Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A. Wspolne sfinansowanie kosztów produkcji i emisji odcinków programu EcoExpres 1568,25 zł  Umowa 306242  BKSiM/AN/103/2015
Nr CRU UM 15/000/548
Umowa trójstronna pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. i TelewizjąPolską S.A
Kwota 1568,25 dot. tylko licencji
478 2015.03.27 Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. Usługi promocyjne podczas 24. mMiedzynarodowych targów Budowlnych BUD-GRYF oraz 19 Targów Energii Konwencjinalnej i Odnawialnej ENERGIA 31.980 zł (brutto)  Targi w dniach 27-29.03.2015 przy ul. Struga 6-8 w Szczecinie
479 2015.03.13 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego + e-wydanie 534,66 zł (brutto) F-ra VAT nr: 00172115KS
Kurier: Mutacja główna, modułowe cz-b, superekspress, magazyn zwykły, 4 miduły
www.24kurier.pl: Kondolencje, abon. pobgrzebowe, internetowe/zwykły, 1 szt.
480 2015.03.13 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Ogłoszenie reklamowe 1230,00 zł (brutto) F-ra VAT nr: 4060005814
DE6 246 xx 362 mm
Fakt Szczecin
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 24-06-2020
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 24-06-2020