Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
441 2015.02.09 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykulu promocyjnego na lamach kuriera szczecinskiego 3075,00 zł (brutto)
 • Kolor: full
 • Rozmiar: 50 modułów
 • Strona/dział: prawa
 • ilośc emisji: 1
 • Data druku: 20.02.2015
442 2015.02.04 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto)
 • Wydanie nr 42/15;
 • Emisja 20.02.2015;
 • Format: DE6 246 x 362 mm
 • Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
443 2015.02.02 Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa Usługi reklamowe 61,50 zł (brutto)  F-ra VAt nr: 00258F1508S01
Artykuł sponsorowany- Głos- Dziennik Pomorza - online GS24.pl
444 2015.01.31. Sczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie umowa o przyłączenie źródła ciepła do sieci ciepłowniczej 16 605 000, 00 zł brutto
445 2015.01.31 Sczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie Warunkowa umowa sprzedaży ciepła wg cen określonych w zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie Dostawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust.2-12 w zakresie maksymalnej ceny ciepła w rozumieniu Umowy
446 2015.01.30 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Ogłoszenie reklamowe 1230,00 zł (brutto) Faktura VAT nr: 4060005277
DE6 246 x 362 mm
Fakt Szczecin z dnia 30.01.215
447 2015.01.16 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 354,00 zł (brutto)  Bilety wstepu na musical Metro (6sztuk)
448 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 600,00 zł (brutto)  Bilety wstępu na koncert Symphonica (6 sztuk)
449 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 300,00 zł (brutto) Bilety wstępu na koncert Grupa Mocarta (6 sztuk) 
450 2015.01.15 Bilety.fm Konrad Pietracha Bilety na konkurs na facebooku 600,00 zł (brutto) Bilety wstępu na koncert Krystyna Janda - 6 sztuk
451 2015.01.15 Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin Emisja artykulu promocyjnego na lamach kuriera szczecinskiego 3444,00 zł (brutto)
 • Kolor: full
 • Objętość: 50 modułów
 • Data druku: 30.01.2015
452 2015.01.14 Cumas Andrzej Pawlak Kompleksowa usługa serwisu informatycznego 1500 zł brutto
453 2015.01.08 Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin 1230,00 zł (brutto) Emisja nr 24 z dnia 30.01.2015
Format DE6 246 x 362 mm
Lokalizacja: strony ogłoszeniowe
Materiały do 15.01.2015
Płatnośc do: 13.02.2015
454 2015.01.01 -2015.03.31 Facebook Promocja postów na fanpage-u Ecogeneratora 737,15  Promocja postów na fanpage-u za I kwartał 2015 roku.
455 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. w Warszawie Umowa na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej Legalis 6494,40 zł brutto
456 2015 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szkół Wyzszych w Szczecinie Wykonanie badań profilaktycznych wraz z wydaniem opinii badanie pełne 55 zł/osoba
457 2015 Anmit S.C. Teresa Wróblewska, Bartosz Wróblewski Zakup komputerów wraz z dostawą 34 271, 94 zł brutto
458 2015 ENEA Operator Sp. z o.o. Przyłączenie do sieci kwota szacunkowa 153 000 zł
459 2015 F.K.R. Elektroenergetyka Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych wg. przygotowanej dokumentacji projektowej 5.950.000,00 zł (netto)
460 2015 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Warunkowa umowa sprzedaży ciepła wg cen określonych przez Prezesa URE w taryfie dostawcy
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 26-02-2020
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 26-02-2020