Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
21 2019.04.25 HighTech z siedzibą w Sosnowcu wykonanie projektu, dostawa i montaż systemu asekuracyjnego na ścianach galerii bunkra odpadów 18.450 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/53/2019
22 2019.04.25 Aslift Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie comiesięczne przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych max. wartość 44.722,80 zł Umowa w ZUO nr ZUO/51/2019
23 2019.04.25 GTA System Sp. z o. o. z siedzibą w Mierzynie comiesięczne przeglądy konserwacyjne suwnic, chwytaków i wciągarek linowych 49.593,60 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/50/2019
24 2019.04.24 Weld System Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przegląd techniczny oraz wykonanie regeneracji zaworów odwadniających 21.402 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/49/2019
25 2019.04.15 Gryfskand Sp. z o. o.z siedzibą w Gryfinie dostawa reagentów szacowana wartość: 598.702,50 zł Umowa w ZUO nr ZUO/45/2019
26 2019.04.15 Jacek Linka z siedzibą w Szczecinie dostawa reagentów 238.247,93 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/44/2019
27 2019.04.15 Brenntag Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźle dostawa reagentów szacowana wartość: 453.814,65 zł Umowa w ZUO nr ZUO/43/2019
28 2019.04.15 Trzuskawica S. A. z siedzibą w Sitkówce dostawa reagentów szacowana wartość: 1 188 000 zł Umowa w ZUO nr ZUO/42/2019
29 2019.04.15 Stockmeier Chemia Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu dostawa reagentów szacowana wartość: 1 555 212 zł Umowa w ZUO nr ZUO/41/2019
30 2019.04.12 Progress ECO Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Dobrowie dostawa siatek filtracyjnych do sit obrotowych 17.712 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/48/2019
31 2019.04.12 Galileum Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu Przeprowadzenie_szkolen_i__36_egzaminow_na_uprawnienia_energetyczne 8.100 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/47/2019
32 2019.04.11 PRT Maciej Osysko z siedzibą w Krakowie Analiza_porealizacyjna_dla_zuo 20.729,19 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/40/2019
33 2019.04.08 Sanins Inwestycje Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy przeprowadzenie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń wentylacyjnych 154.445 zł (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/39/2019
34 2019.03.28 Sotex P.U.H. sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Wykonanie__dostawa_i_montaz_zabudowy_recepcji_w_zuo 8.770 (brutto) Umowa w ZUO nr ZUO/37/2019
35 2019.03.14 Kumel Norbert Kuczyński z siedzibą w Płotach przeprowadzenie cyklicznych przeglądów rtechnicznych 5 sztuk baterii kondensartów 11.999,94 zł (brutto)  Umowa w ZUO nr ZUO/36/2019
36 2019.03.13 Gryfbud sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie wykonanie robót budowlanych Przebudowa części zaplecza socjalno-sanitarnego 145.000 zł  Umowa w ZUO nr ZUO/35/2019
37 2019.03.12 CZG - 12 z siedzibą w Długoszynie Zagospodarowanie_odpadami tajemnica handlowa Umowa w ZUO nr ZUO/38/2019
38 2019.03.07 Haprint Tonery s.c. z siedzibą w Ustowie dostawa tonerów 55.639,05 zł (brutto)  Umowa w ZUO nr ZUO/34/2019
39 2019.03.07 Evomed Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników ZUO max. wartość 70.200 zł  Umowa w ZUO nr ZUO/33/2019
40 2019.03.07 WestMar Hydraulics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie wymiana 2 sztuk kompensatorów mieszkowych lateralnych 48.585 zł (brutto)  Umowa w ZUO nr ZUO/32/2019
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 13-06-2019
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 13-06-2019