Rejestr umów

Lp Rok Podmiot umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Uwagi
21 2016.10.20 Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy Wykonanie i dostarczenie upominków 10.132,90 zł (brutto) Umowa nr 38/2016
22 2016.10.19 Orange Polska S.A. Biznesowe światłowody dla biura opłata abonamentowa wg taryfikatora dostawcy Umowa nr PKB/09101TM/001063/16
Czas trwania: 24 miesiące
23 2016.10.14 Spółka Wodna Międzyodrze w Szczecinie Odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków opłata wg. wskazań liczników Umowa nr 1/2016/57
Umowa zawarta na czas nieokreślony.
stawka za 1m3 - 8,84 zł + VAT
24 2016.10.05 RUBO-SERWIS Sp. z o.o., ul. Hutnicza 44, 81-061 Gdynia Wynajem rusztowania na potrzeby Budowy ZTUO stawka dzienna 5,54 zł (netto) Umowa nr ZUO/35/2016
zawarta na czas określony - 3 miesiące
25 2016.09.30 Agencja Reklamowa BONO s.c. ul. Koralowa 23, 71-220 Szczecin Naklejki do oznakowania kontenerów 123,00 zł (brutto) Faktura VAT 14/PRO/09/2016
26 2016.09.20 Rafako S.A., ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz Konserwacja kotłów OSr - 34 1 i 2 32.103,00 zł (brutto) Umowa nr ZUO/34/2016
27 2016.09.02 Ecodynamic Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Ludwika Solskiego, 52-416 Wrocław Wynajem hali namiotowej o konstrukcji aluminiowej 20x35m 37,769,19 zł (brutto) Umowa Najmu nr GK/7/16/AS/WH/01117/422 Umowa na czas określony do 31.10.2016
28 2016.08.29 Fotokart Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyryla i Metodego 9A, 71-541 Szczecin Przeprowadzenie inwentaryzacji przestrzennej obiektówznajdujacych się naterenie budowy 129.150,00 zł (brutto) Umowa nr ZUO/28/Sierpień/2016
Termin realizacji - do 28.09.2016 r.
29 2016.08.29 INTER-BIS Biuro Inżynierii Środowiska Sp. z o.o., ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków Wykonanie monitoringu przyrodniczego 55.350,00 zł (brutto) Umowa ZUO/29/Sierpień/2016 Termin realizacji: do 31.12.2016r.
30 2016.08.22 Radca Prawny Robert Goch, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Energetyków 3-4, 70-952 Szczecin Sporządzenie dokumenytacji podatkowej za lata: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 1.402,20 zł (brutto)
31 2016.08.16 Zarząd Morskich Portów szczecin i Świnoujście S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin Usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placu budowy ZUO wg cen określonych przez Prezesa URE w taryfie dostawcy Umowa nr NI/53/ME-e/08/2016
32 2016.08.15 Remirent S.A.; ul. Świerczewska 3, 71-066 Szczecin Umowa najmu kontenerów 42.957,95 zł (brutto) umowa na czas okreslony - 12 miesiecy do 14.08.2017
33 2016.08.12 Infra-Port Sp. z o.o.; ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin Wykonanie przyłącza 0,4 kV 200kW za stacją transformatorową Międzyodrze do granicy działki nr 4/7 obręb 1084 24.600,00 zł (brutto) Umowa nr ZUO/32/2016
34 2016.08.12 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Współpraca promocyjna podczas 6th Firefighter Combat Challange 2016 7 500 zł (brutto)
35 2016.08.10 Firma Handlowa KRIS Krzysztof Biedulski Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZUO 41 776,21 zł (brutto)
36 2016.08.09 Controltec Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław Wynajem 2 szt. kontenerów magazynowych 24.600 zł (brutto) Umowa najmu nr 01/08/2016DA203 Okres wynajmu:01.08.2016 - 31.01.2017
37 2016.07.15 Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Umowa darowizny 4.851,01 zł (brutto) Zakup wyposażenia do mieszkań dla uchodźców z Ukrainy.
38 2016.06.29 Agencja Reklamowa BONO s.c. ul. Koralowa 23, 71-220 Szczecin Wizytowki_dla_pracownikow 70,00 zł (brutto)
39 2016.06.28 Pomerania Brokers Sp. z o.o. Umowa brokerska 22.800,00 zł (brutto)
40 2016.06.17 FORT Sp. z o.o., ul. Reczańska 1, 71-013 Szczecin Ochrona terenu budowy ZTUO 46.818,72 zł (brutto)
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Edyta Alert
Data wytworzenia: 11-10-2017
Zaktualizowal(a): Edyta Alert
Ostatnia aktualizacja: 11-10-2017